Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Jesu frälsning

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får
förlåtelse för era synder. Då får ni den helige Ande som gåva.

Apostlagärningarna 2:38

 

Petrus åhörare frågade ängsligt och skuldmedvetet vad de borde göra nu. Petrus svarade att de måste omvända sig genom att helt ändra uppfattning om Jesus, och låta döpa sig i hans namn, det vill säga ödmjuka sig genom att sänka sig ner i det rituella badet och göra det i namn av samma person som de tidigare hade tagit avstånd ifrån. Detta skulle bli en tydlig och offentlig manifestation av deras omvändelse och även av deras tro, eftersom Petrus senare kallade dem troende.

Genom att göra detta skulle de, fritt och för intet, få ta emot två gåvor från Gud: förlåtelse för sina synder (till och med synden att förkasta Guds Messias) samt den helige Ande som skulle föda dem på nytt, bo i dem och förvandla dem. För de fick inte tro att dessa pingstgåvor enbart gällde apostlarna eller de 120 lärjungar som hade väntat i tio dagar på Andens ankomst, och inte heller enbart en utvald elit eller ens enbart den då levande generationen. Gud har inte knutit en sådan begränsning till sitt erbjudande eller sin gåva. Tvärtom var löftet och gåvan och dopet i den helige Ande (utbytbara uttryck) till för alla som lyssnade till Petrus predikan och deras barn i kommande generationer, liksom för alla som befann sig långt borta (såväl judarna i förskingringen som hedningarna) – ja, för alla utan undantag som Herren, vår Gud, vill kalla. För Guds gåva hör samman med Guds kallelse.

Så kommer vi till Petrus slutliga vädjan: ”Låt er frälsas från detta bortvända släkte” (Apg 2:40, Fb). Petrus efterlyste inte enbart privata, individuella omvändelser, utan även en offentlig identifikation med övriga troende, varigenom de tog steget in i den messianska gemenskapen.

Slutligen följer en redovisning av det häpnadsväckande gensvaret på Petrus vädjan. Omkring tretusen personer tog emot budskapet och lät döpa sig. I enlighet med Petrus löfte måste de ha fått ta emot syndernas förlåtelse och den helige Ande, även om dessa den här gången uppenbarligen inte åtföljdes av några övernaturliga tecken. Lukas nämner åtminstone inga fenomen som exempelvis stormvindar eller eldstungor eller främmande språk.

 

Läs vidare: Apg 2:37-41

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg