Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Evangelium för vår tid

Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade
tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna...
att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna.

1 Korinthierbrevet 15:3-5

 

Mig har det hjälpt att sammanfatta apostlarnas budskap i följande fyra sentenser.

För det första: evangeliets händelser. Även om apostlarna gjorde en genomgång av hela Jesu frälsningsverk inklusive hans liv och tjänst, hans upphöjelse och framtida återkomst, så koncentrerade de sig på hans död och uppståndelse, både som historiska händelser och som centrala händelser med tanke på frälsningen.

För det andra: evangeliets ögonvittnen. Apostlarna anförde två bevis för att understryka Jesu trovärdighet, eftersom ”för att en sak skall avgöras måste två eller tre personer vittna” (5 Mos 19:15). Det första var Gamla testamentets skrifter och det andra var apostlarnas eget vittnesbörd. ”Vi är vittnen”, upprepade Petrus. På så vis bekräftas den ende Kristus i dubbel bemärkelse. Vi får inte ta oss friheten att förkunna Kristus utifrån egna fantasier eller ens lägga tonvikten på egna erfarenheter, eftersom vi inte var ögonvittnen till den historiske Jesus. Vårt ansvar är att förkunna den verklige Kristus som han framstår i Gamla och Nya testamentet. De främsta vittnena är profeterna och apostlarna, medan vårt vittnesbörd alltid måste komma i andra hand.

För det tredje: evangeliets löften. Evangeliet är det glada budskapet inte bara om vad Jesus åstadkom genom sin död och uppståndelse, utan även om vad han erbjuder oss som ett resultat av detta, nämligen förlåtelse för våra synder (stryka ett streck över det förflutna) och den helige Ande som gåva (göra oss till nya människor). Tillsammans utgör dessa båda frälsning eller befrielse, och båda bekräftas i dopet.

För det fjärde: evangeliets villkor. Evangeliet kräver av oss att vi radikalt omvänder oss från synden till Kristus, vilket sker i hjärtat genom ånger och tro och utvärtes i dopet. Genom att ta dessa steg byter vi lojalitet när vi införlivas i den nya troendegemenskapen kring Jesus.

Här har vi alltså vårt fyrfaldiga budskap: två händelser (Kristi död och uppståndelse) så som de bekräftades av två vittnen (profeterna och apostlarna), på vilka Gud baserar två löften (förlåtelsen och Anden) på två villkor (ångern och tron bekräftad i dopet). Det finns en helhet i Bibelns glada budskap.

 

Läs vidare: 1 Kor 15:1-11

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg