Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Guds vision för sin församling

De deltog troget i apostlarnas undervisning och den
inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.

Apostlagärningarna 2:42

 

Vad är Guds vision för sin församling? Lukas talar om det för oss. Efter att ha skildrat händelserna på pingstdagen och ha försett oss med en förklaring genom Petrus Kristus-centrerade predikan, fortsätter Lukas med att visa oss effekterna av denna pingst genom att måla upp för oss en vacker liten tablå av den Ande-fyllda församlingen i Jerusalem. Naturligtvis föddes inte församlingen den dagen. Det är felaktigt att kalla pingstdagen för den kristna församlingens födelsedag, eftersom kyrkan såsom Guds folk sträcker sig tillbaka åtminstone fyratusen år till Abraham, Det som hände på pingsten var att kvarlevan av Guds folk blev Kristi Ande-fyllda kropp.

Vilka är då kännetecknen på en levande församling? För att besvara den frågan måste vi gå tillbaka till början och med nya ögon betrakta den första församlingen i Jerusalem. Samtidigt måste vi vara realistiska. Vi tenderar att romantisera den tidiga församlingen och betrakta den genom färgade glasögon. Vi talar om den i andäktig ton, som om den saknade brister. Då bortser vi från rivaliteterna, hyckleriet, omoralen och de irrläror som bekymrade den tidiga församlingen lika mycket som de bekymrar oss som lever i dag.

En sak är dock säker. Den tidiga församlingen hade, trots alla dess överdrifter och misslyckanden, blivit djupt och radikalt berörd av den helige Ande. Därmed är vi tillbaka vid vår fråga: Hur såg församlingen under det första århundradet ut? Vilka tecken ser vi på den helige Andes närvaro och kraft? Lyckas vi besvara dessa frågor är vi på god väg att kunna fastställa kännetecknen på en levande församling under det tjugonde århundradet.

 

Läs vidare: Joh 17:6-26

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg