Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Studier

De deltog troget i apostlarnas undervisning.
Apostlagärningarna 2:42

 

Lukas framhåller fyra kännetecken på Jerusalemförsamlingen.

Det första är mycket överraskande; vi skulle förmodligen inte ha valt ut den. Det är att en levande församling är en läraktig församling. ”De deltog troget i apostlarnas undervisning.” Detta är det första Lukas väljer att berätta för oss. Den helige Ande, skulle man kunna säga, startade en bibelskola i Jerusalem den dagen. Lärarna var apostlarna, som Jesus själv hade utvalt och utbildat. Och det fanns tretusen elever i den första klassen. En i sanning märklig situation.

Vi lägger märke till att dessa Ande-fyllda nyomvända inte genomgick någon mystisk erfarenhet, där de uppmanades att bortse från intellektet, förakta teologi eller sluta tänka. Tvärtom koncentrerade de sig på att ta emot undervisning. Jag tvekar inte att säga att antiintellektualism och Andens fullhet är oförenliga med varandra. För vem är den helige Ande? Jesus kallade honom ”sanningens Ande”, så att varhelst han verkar spelar sanningen en avgörande roll.

Lägg också märke till att dessa troende inte tog för givet att nu när de hade tagit emot den helige Ande behövde de ingen annan lärare och därför gjorde sig av med sina mänskliga lärare. Nej, de satt vid apostlarnas fötter. De var ivriga att lära sig så mycket som möjligt. De visste att Jesus hade utsett lärare åt dem. Därför underordnade de sig apostlarnas auktoritet, vilken bekräftades genom olika underverk. För om Apg 2:42 skildrar apostlarnas undervisning, så läser vi samtidigt i Apg 2:43 att apostlarna gjorde många under och tecken. På samma sätt nämner Paulus några år senare sina underverk såsom sådant som ”kännetecknar en apostel” (2 Kor 12:12).

Hur ska då vi som lever i dag med iver kunna ta emot apostlarnas undervisning och underordna oss deras auktoritet? För vi måste ju framhålla att det inte finns några apostlar i dagens församling. Visst finns biskopar, pionjärmissionärer och andra  typer av församlingsledare, och eventuellt skulle man kunna kalla deras tjänster för apostoliska. Men det finns inga apostlar med samma auktoritet som apostlarna Petrus, Johannes och Paulus. Det enda sättet för en troende att underordna sig deras auktoritet är därför att underordna sig deras undervisning i Nya testamentet, för det är där som den har förmedlats oss i slutlig form. Trohet mot apostlarnas undervisning är det allra första kännetecknet på en äkta församling.

 

Läs vidare: 1 Tim 4:1-13

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg