Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Gemenskap

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset,
då har vi gemenskap med varandra.

1 Johannes brev 1:7

 

Om det första kännetecknet på en levande församling är studier, så är det andra kännetecknet gemenskap, och i dag och i morgon ska vi inrikta oss på detta ämne. ”De deltog troget...i gemenskapen” Apg 2:42, Fb). Detta är det välkända ordet koinõnia, som uttrycker vårt gemensamma kristna liv, vad vi som kristna har gemensamt. Det är ett vittnesbörd om två kompletterande sanningar, nämligen vad vi delar med varandra och vad vi delar med oss av till andra.

För det första uttrycker koinõnia vad vi delar med varandra, vad vi har gemensamt, och då i synnerhet Guds nåd. ”Vår gemenskap”, skrev aposteln Johannes, ”är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus” (1 Joh 1:3), och aposteln Paulus tillade: ”...den helige Andes gemenskap” (2 Kor 13:13). Sann gemenskap är en gemenskap med den treenige Guden, vår delaktighet i Fadern, Sonen och den helige Ande. Många faktorer skiljer oss åt som människor – folktillhörighet, nationalitet, kultur, kön och ålder – men vi är ändå förenade genom att vi har samme Fader, samme Frälsare och Herre och samme inneboende Ande. Det är vår gemenskap med och i honom och hans nåd som gör oss till en kropp.

För det andra uttrycker koinõnia vad vi delar med oss av till andra. Koinõnia är ordet Paulus använder när han nämner den kollekt han samordnade bland de grekiska församlingarna till förmån för de fattiga församlingarna i Judéen. Och adjektivet koinõnikos betyder ”generös”.

Det är denna aspekt av ordet Lukas betonar:

De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter var och ens behov. Apg 2:44-45

Dessa verser är verkligt besvärande. Vi tenderar att hoppa över dem ganska snabbt för att slippa utmaningen. I morgon ska vi se dem i vitögat.

 

Läs vidare: Apg 4:32-35

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg