Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Evangelisation

Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta.
Apostlagärningarna 2:47

 

Hittills har vi behandlat den tidigaste församlingens studier, gemenskap och gudstjänstliv, för det var dessa tre aktiviteter Lukas säger att de hängav sig åt. Men dessa aspekter beskriver endast församlingens inre liv; de säger oss ingenting om dess utåtriktade arbete.

Detta illustrerar faran med textförkunnelse, det vill säga att man plockar en text ur sitt sammanhang. Apostlagärningarna 2:42 är en populär text bland förkunnare. Miljoner predikningar har hållits över denna vers, som om den utgjorde en uttömmande redogörelse för församlingens liv. Men ensam betraktad ger den intrycket av att den första församlingen enbart ägnade sig åt att studera Guds ord vid apostlarnas fötter, hjälpa sina egna medlemmar och tillbe Gud. Med andra ord att den levde i ett ghetto och endast sysslade med sitt eget inre liv och struntade i de ensamma och förlorade där utanför.

Men så var det inte. De tidiga kristna var samtidigt överlåtna åt missionen. Men det får vi inte veta förrän i Apg 2:47. Denna vers rättar till obalansen i Apg 2:42, för genom den lär vi oss tre saker angående den första församlingens evangelisationsarbete.

För det första att Jesus själv ägnade sig åt det. ”Herren lät var dag nya människor bli frälsta.” Detta gjorde han genom apostlarnas förkunnelse, församlingsmedlemmarnas dagliga vittnande och deras gemensamma liv präglat av kärlek. Men det var han som gjorde det. Bara han kan öppna blindas ögon och dövas öron och ge de döda livet åter och på så vis få församlingen att växa.

För det andra gjorde Jesus två saker samtidigt: ”Herren lät...nya människor bli frälsta.” Han förde inte in nya människor i församlingen utan att först frälsa dem, och inte heller frälste han dem utan att föra dem in i församlingen. Frälsning och församlingstillhörighet går fortfarande hand i hand.

För det tredje gjorde han båda sakerna dagligen. Dessa tidiga kristna betraktade inte evangelisationen som något man sysslade då och då. Dagligen fördes människor in i församlingen. En sådan förväntan behöver vi i dag.

 

Läs vidare: 1 Thess 1:1-10

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg