Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Kännetecken på en levande församling

De...höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.
De prisade Gud och var omtyckta av hela folket.

Apostlagärningarna 2:46-47

 

När vi nu blickar tillbaka på de fyra kännetecknen på en levande församling som Lukas har gallrat fram, så framstår det tydligt att de har att göra med de tidigaste kristnas relationer. 

För de första  hade de en relation till apostlarna. De hängav sig åt apostlarnas undervisning. De satt vid apostlarnas fötter och underordnade sig deras auktoritet. En levande församling är en apostolisk församling, överlåten åt att tro på och lyda apostlarnas undervisning

För det andra hade de en relation till varandra. De hängav sig åt gemenskapen. De älskade varandra. En levande församling är en kärleksfull församling där man bryr sig om varandra.

För det tredje hade de en relation till Gud. De tillbad Gud i brödsbrytandet och bönemötena, både formella och informella, i glädje och vördnad. En levande församling är en gudstjänstfirande församling.

För det fjärde hade de en relation till världen. De sträckte sig ut till sin omvärld genom evangelisation och mission. En levande församling är en evangeliserande församling.

För några år sedan, i huvudstaden i en latinamerikansk republik, blev jag presenterad för en grupp kristna studenter som hade lämnat församlingen. De kallade sig Cristianos Descolgados – ”obundna kristna”. De hade besökt varenda församling i staden utan att  finna vad de sökte. Vad det var? Till min förvåning räknade de, utan att känna till Lukas lista, upp hans fyra kännetecken. De sökte efter en församling där:

1. Bibeln undervisades

2. det fanns en kärleksfull gemenskap

3. det fanns en uppriktig och ödmjuk tillbedjan

4. det fanns ett kärleksfullt, utåtriktat arbete

Vi behöver inte vänta på att den helige Ande ska komma. Han kom på pingstdagen och har aldrig lämnat församlingen. Men vi behöver ödmjuka oss inför honom och söka hans fullhet, hans ledning och kraft. Då kommer våra församlingar att åtminstone närma sig Lukas vackra ideal i form av apostolisk undervisning, kärleksfull gemenskap, levande gudstjänster och utåtriktad, uthållig evangelisation.

 

Läs vidare: Apg 2:37-47

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg