Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Petrus andra predikan

Då sade Petrus till folket:...”Abrahams, Isaks och Jakobs
Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus.”

Apostlagärningarna 3:12-13

 

Fyllda av häpnad och bävan inför den lame mannens helande, som de hade fått skåda med egna ögon, samlades en folkskara i Salomos pelarhall. Petrus tog tillfället i akt att predika. Precis som pingsten hade utgjort texten för hans första predikan, utgjorde helandet av den lame mannen texten för hans andra. Båda var gärningar utförda av den förhärligade Jesus. Båda var tecken som proklamerade honom som Herre och Frälsare. Båda väckte folkets förundran.

Petrus inledde med att ge alla ära åt Jesus. Han fortsatte med att med stor frimodighet förklara att de hade förkastat honom (genom att låta döda honom) men att Gud hade upprättat honom igen (genom att uppväcka honom från de döda).

Det kanske mest anmärkningsvärda draget i Petrus predikan är dess Kristuscentrering. Han riktade folkskarans uppmärksamhet bort från den helade krymplingen och apostlarna själva, till den uppståndne och förhärligade Kristus. I sitt vittnesbörd om Jesus tillskrev han honom flera betydelsefulla titlar och började med ”nasarén Jesus Kristus” (Apg 3:6) innan han fortsatte med ”[Guds] tjänare” (Apg 3:13), ”den helige och rättfärdige” (Apg 3:14), ”livets furste” (Apg 3:15, Fb) och ”en profet lik [Mose]” (Apg 3:22). Därefter uppmanar Petrus folkskaran att ångra sig och vända om, för att de ska kunna ta emot omvändelsens välsignelser, i synnerhet förlåtelse och nytt liv fram till den dag då Kristus kommer tillbaka för att sammanfatta allt. Dessa Kristus-centrerade löften fanns redan uttalade i Gamla testamentet, och Petrus nämner några av dem. Det är förunderligt hur han behandlar det stora antalet varierande trådar i Gamla testamentets profetior som ett samstämmigt vittnesbörd.

Detta breda vittnesbörd beträffande Jesu person såsom förkastad av människor men upprättad av Gud, såsom en uppfyllelse av Gamla testamentets profetior, såsom en kallelse till ånger och utlovade välsignelser och såsom livets furste som skänker liv – fysiskt till den helade krymplingen och andligt till den som tror – väckte myndigheternas indignation och motstånd. Djävulen tål inte att Jesus Kristus blir upphöjd, och därför hetsade han Sanhedrin att börja förfölja apostlarna.

 

Läs vidare: Apg 3:11-26

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg