Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Ananias och Sapfeira

Var den [jorden] inte din så länge du ägde den, och
förfogade du inte över pengarna när den var såld?

Apostlagärningarna 5:4

 

Skildringen av Ananias och Sapfeiras bedrägeri och död är viktig, delvis eftersom den illustrerar Lukas ärlighet som historiker (han sopar inte denna dystra händelse under mattan) och delvis eftersom den kastar ljus över den första församlingens inre liv (det var inte bara romantik och rättfärdighet). Flera bibelkommentatorer har menat att det finns en parallell mellan Ananias och Akan – samme Akan som stal pengar och kläder efter förstörelsen av Jeriko. Så här skriver F. F. Bruce: ”Skildringen av Ananias är för Apostlagärningarna vad skildringen av Akan är för Josuas bok. I båda fallen utgör en bedräglig handling ett avbrott i det segrande gudsfolkets framsteg.”

Det verkar som om Ananias och Sapfeira hade enats om något slags förskingringsmanöver. Men Lukas lägger hellre tonvikten på deras hyckleri. De kom till apostlarna med endast en del av försäljningssumman för sin jord och låtsades att detta var hela beloppet. De ville få ett erkännande för sin givmildhet utan att behöva göra sig besväret. Petrus såg Satans finger bakom deras hyckleri. Därför konfronterade han Ananias och sa: ”Hur har Satan kunna fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den helige Ande...Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud” (Apg 5:3-4). Ananias föll död ner under Guds dom, och detsamma gjorde Sapfeira tre timmar senare.

Vi kan dra åtminstone två viktiga lärdomar av denna tragiska händelse. För det första inser vi allvaret i deras synd. Lukas återger i sitt evangelium Jesu dom över allt hyckleri. Om Ananias och Sapfeiras hyckleri inte hade avslöjats och bestraffats offentligt skulle hela idealet med en öppen församlingsgemenskap ha omintetgjorts redan från allra första början.

För det andra lär vi oss nödvändigheten av församlingsdisciplin. Kyrkan har tenderat att på det här området pendla mellan extrem stränghet (disciplinerat medlemmarna för minsta lilla förseelse) och extrem släpphänthet (inte utövat någon disciplin alls, inte ens för de allra grövsta förseelserna). Det är en god allmän regel att hemliga synder bör tas itu med i det fördolda, privata synder privat och endast offentliga synder offentligt.

 

Läs vidare: Apg 5:1-11

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg