Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Ett problem och dess lösning

Välj ut sju män bland er....så sätter vi dem till sådana uppgifter...
Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst.

Apostlagärningarna 6:3-4

 

Djävulens nästa angrepp var den listigaste av de tre. Efter att ha misslyckats knäcka församlingen genom förföljelse och korruption försökte han nu med distraktion. Kunde han bara hålla apostlarna sysselsatta med socialt hjälparbete (som, även om det var viktigt, inte hörde till deras uppgifter), så skulle de inte hinna med sina gudagivna ansvarsuppgifter att predika och be och därmed lämna den unga församlingen utan tillräckligt skydd mot falska läror.

Ett trist goggysmos (missnöje) hade brutit ut mellan de båda grupper som kallades hellenistai (grekiska judar) och hebraioi (hebreiska judar). Det hellenistai hade emot hebraioi var att deras änkor åsidosattes vid den dagliga matutdelningen. Apostlarna insåg att problemet var djupare än enbart en kulturell motsättning. Utdelningen hotade att uppta all deras tid och därmed hindra dem från det arbete som Kristus uttryckligen hade anförtrott dem, nämligen att predika och undervisa, under bön.

Därför sammankallade de Tolv mycket visligt ett församlingsmöte och informerade de övriga lärjungarna om problemet. Det var inte rätt, sa de, att de själva försummade Ordets tjänst för att passa upp vid borden. Det var en fråga om kallelse. De föreslog att församlingsmedlemmarna skulle välja ut bland sig sju män, fyllda av Ande och vishet, till vilka apostlarna kunde delegera omsorgen om änkorna. På så vis kunde de själva prioritera förkunnelsen och bönen. Denna delegering av det sociala arbetet till de Sju kan ha utgjort fröet till diakontjänsten.

Församlingen insåg det förnuftiga med apostlarnas förslag och omsatte det i handling. De valde ut sju män, alla med grekiska namn, alla Ande-fyllda och varmt troende, inklusive Stefanos och Filippos. De presenterades för apostlarna, som bad för dem och gav dem genom handpåläggning myndighet att utöva denna tjänst. Och därmed var det akuta problemet löst.

 

Läs vidare: Apg 6:1-6

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg