Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: En viktig princip

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till
evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de
heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.

Efesierbrevet 4:11-12, Fb

 

En viktig princip framträder i utnämnandet av de Sju, och det är följande: Även om Gud kallar alla sina barn till att tjäna honom kallar han olika människor till olika slags tjänster, och de som blir kallade till Ordets och bönens tjänst får inte på några villkor tillåta sig att distraheras bort från dessa prioriteter. Det är säkert medvetet att det arbete som de Tolv och det som de Sju utförde båda kallas diakonia, som kan betyda två olika former av ”tjänst”.

Den ena är ”Ordets tjänst” (Apg 6:4), eller pastoralt arbete, medan den andra är att ”göra tjänst vid borden” (Apg 6:2), alltså socialt arbete.

Båda är kristna tjänster, båda kräver andliga människor för att rätt utövas och båda kan vara heltidstjänster. Den enda skillnaden mellan dem ligger i det uttryck deras tjänster tar sig, som kräver olika gåvor och olika kallelser. Vi gör församlingen en stor otjänst när vi talar om präst-/pastorstjänsten som tjänsten med stort T. Vår användning av bestämd form av ordet antyder att vi tänker oss den vigda präst- eller pastorstjänsten som den enda tjänst som existerar. Men diakonia är ett samlingsord för all form av tjänst; det blir inte specifikt förrän man lägger till ett beskrivande adjektiv – pastoralt, socialt, politiskt, medicinskt, lärorikt osv. Vi behöver återuppliva denna vision om det breda spektrat av tjänster till vilka Gud kallar sitt folk.

I synnerhet är det avgörande för församlingens hälsa och tillväxt att präster/pastorer och folk i de lokala församlingarna lär sig detta. Apostlarna var inte för upptagna för att tjäna, men de var upptagna av fel slags tjänst, precis som många präster/pastorer är i dag. Istället för att koncentrera sig på Ordets tjänst sitter de överhopade av administrativa uppgifter. Ibland är det prästens/pastorns eget fel (han vill själv hålla i alla tyglar), och ibland är det församlingens (de vill ha honom som något slags alltiallo). I båda fallen blir konsekvenserna förödande. Nivån på förkunnelsen och undervisningen sjunker samtidigt som lekmännen inte kan utöva sina gudagivna roller. Som ett direkt resultat av apostlarnas åtgärd står det att ”Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt” (Apg 6:7). Men självklart! Ordets spridning och församlingens tillväxt går hand i hand.

 

Läs vidare: se Lukas sex sammanfattningar av tillväxt:

Apg 6:7; Apg 6:9:31; Apg 6:12:24; Apg 6:16:5; Apg 6:19:20; Apg 6:28:30-31

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg