Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vecka 39: Grunden för världsmissionen

7Efter Andens ankomst och Satans motangrepp (vars nederlag Lukas har uttryckt sin glädje över [ Apg 6:7]), är församlingen i stort sett redo att gripa sig an uppgiften att missionera världen. Hittills har missionen varit begränsad till judar och till Jerusalem. Men nu står den helige Ande beredd att skicka sitt folk ut i stora vida världen, och aposteln Paulus (Lukas hjälte) kommer att bli Guds utvalda redskap som pionjär för denna verksamhet. Men först förklarar Lukas, i de följande sex kapitlen, hur grunden för missionen bland hedningarna lades av två speciella män (Stefanos martyren och Filippos evangelisten), åtföljda av två speciella omvändelser (Saul av Tarsos och Cornelius centurionen). Dessa fyra män, jämte aposteln Petrus genom vars tjänst Cornelius kom till tro, lämnade var och en på sitt sätt ett oumbärligt bidrag till församlingens världsvida tillväxt.

 

  

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg