Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Stefanos vittnesbörd

Dessa män började diskutera med Stefanos, men de kunde
inte stå emot den vishet och den Ande som här talade.

Apostlagärningarna 6:9-10, NIV

Stefanos var en av de Sju, och Lukas berättar att han var fylld av Ande, vishet, nåd, tro och kraft. Trots det förvånar han genom att provocera fram motstånd från judiskt håll. Han anklagades för att ha ”yttrat sig hädiskt om Mose och Gud” (Apg 6:11). När han fördes inför Sanhedrin blev anklagelsen istället plötsligt att Stefanos ”angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen” (Apg 6:13). Detta var naturligtvis en mycket allvarlig beskyllning, eftersom templet och lagen var judarnas mest värdefulla och heliga skatter.

Somliga bibelkommentatorer har kritiserat Stefanos tal inför Stora rådet såsom varande rörigt, långtråkigt, irrelevant och till och med osammanhängande. Men detta är ett ytligt betraktelsesätt. Stefanos betonar att de stora gestalterna i Gamla testamentet aldrig ens skulle kunna föreställa sig att Gud skulle stängas in i något som byggts av människohand. Stefanos valde ut fyra viktiga tidsskeden, dominerade av fyra viktiga personer, som stöd för sitt resonemang.

För det första uppenbarade Gud sig för Abraham i det avgudadyrkande Mesopotamien.

För det andra var Gud med Josef i ett egyptiskt fängelse.

För det tredje var Gud med Mose under alla tre perioderna av hans liv.

För det fjärde: trots att David förberedde och Salomo byggde templet, så visste de mycket väl att den Högste inte bodde i något som är byggt av människohand.

Stefanos röda tråd genom hela sin predikan är alltså att Gud är en pilgrims-Gud. Hans närvaro kan inte begränsas till en viss plats. Han är ständigt på vandring samtidigt som han kallar sitt folk ut på nya äventyr och följer med dem vart de än går.

Beträffande lagen (Stefanos andra punkt) så vänder han deras egna vapen mot dem själva. Det är inte han som visar vanvördnad för lagen, utan de. De är ”styvnackade...oomskurna till hjärta och öron” (Apg 7:51) precis som sina fäder. De gör motstånd mot den helige Ande och förkastar Guds Messias.

 

Läs vidare: Apg 6:8-15  

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg