Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Stefanos martyrdöd

Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: ”Herre Jesus,
ta emot min ande!” Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ
dem inte till svars för denna synd.” Med de orden dog han.

Apostlagärningarna 7:59-60

 2020-05-31 00:00:00

Stefanos död var genomsyrad av Kristus. Efter hans tal återger Lukas ytterligare tre meningar som han yttrade. Det första han sa var: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida” (Apg 7:56) Kanske Jesus hade rest sig för att välkomna sin första martyr. Rådet, som inte ville höra på Stefanos upphöjelse av Jesus, störtade sig över honom, släpade ut honom ur staden och började stena honom. Då yttrade han sin andra mening: ”Herre Jesus, ta emot min ande!” (Apg 7:59). Hans bön påminde om den som Jesus bad strax innan han dog: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande” (Luk 23:46, Fb). Därefter, när Stefanos sjönk ner på knä, ropade han: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd” (Apg 7:60). Även detta påminde om Jesu första ord på korset, som ju Lukas hade nedtecknat.

Det fanns faktiskt flera paralleller mellan Jesu död och Stefanos död. I båda fallen hade man kallat in falska vittnen och anklagelsen bestod i hädelse. I båda fallen bad båda männen om förlåtelse för sina bödlar och att Gud skulle ta emot deras ande. Lukas avslutar sin skildring på grekiska med orden ”han somnade in” – ”en oväntat vacker och fridfull beskrivning av en så pass brutal död”, skrev F. F. Bruce.

Det som många människor finner så intressant när det gäller Stefanos är att han var den förste kristne martyren. Lukas huvudsyfte är emellertid ett annat, nämligen den avgörande roll Stefanos spelade för utvecklingen av den kristna världsmissionen. Redan hans undervisning från Gamla testamentet visar att Gud var bunden vid sitt folk och inte vid någon byggnad. Därför var Jesus nu beredd att följa med sitt folk varthelst de gick. Denna förvissning är oumbärlig för missionen. Gud har bundit sig själv vid missionen (lovat att aldrig lämna den) och vid sitt Ord (lovat att det aldrig ska förgås). Men Guds församling är människor, inte byggnader, och Guds ord är Skriften, inte traditioner. Så länge man håller fast vid dessa grundläggande sanningar kan man, om det skulle visa sig nödvändigt, släppa taget om byggnaderna och traditionerna. Vi får inte låta dem stänga in den levande Guden eller hindra hans utåtriktade arbete runtom i världen.

 

Läs vidare: Apg 7:54-60

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg