Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Sauls omvändelse – dess följder

 Till honom [Ananias] sade Herren i en syn: ”Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga
...efter en man som heter Saul och är från Tarsos, ty se, han ber.

Apostlagärningarna 9:11, Fb 

Det är förunderligt att se den förvandling som ägde rum i Saul, i synnerhet i hans relationer. För det första fick han en ny vördnad för Gud, vilket märks i hans sätt att be. Som farisé hade han naturligtvis bett ofta förut, eller åtminstone rabblat böner, både offentligt och privat. Men nu erfor han en ny gemenskap med Gud genom Kristus och en ny känsla av Gud som Fader när den helige Ande vittnade med hans ande om att han var ett Guds barn. Som den lutherske bibelkommentatorn R. G. H. Lenski uttryckte det: ”Det vildsinta lejonet hade blivit ett bräkande lamm.”

För det andra fick han ett nytt förhållande till församlingen. När Ananias besökte Saul och lade händerna på honom kallade han honom ”broder Saul” eller ”Saul, min broder”. Dessa ord upphör aldrig att beröra mig. De måste ha låtit som musik i Sauls öron. Vad?! Skulle församlingens ärkefiende tas emot som en broder? Ja! Så han reste sig och lät döpa sig in i den kristna församlingsgemenskapen. Cirka tre år senare i Jerusalem förhöll sig församlingen i Jerusalem först en smula skeptiska till hans omvändelse. Det var Barnabas som presenterade Saul för apostlarna. Tack, gode Gud, för Ananias i Damaskus och Barnabas i Jerusalem. Hade det inte varit för det varma mottagande de såg till att Saul fick, hade kyrkohistorien sett väldigt annorlunda ut.

För det tredje fick Saul (som nu kallades Paulus) ett nytt ansvar i förhållande till världen. Redan på Damaskusvägen hade Jesus sagt till honom att han hade utvalts till att vittna om vad han sett och hört. Och Ananias bekräftade Paulus uppdrag som apostel till hedningarna. Han fick också veta att han skulle få lida. Faktum är att han måste smugglas ut ur Damaskus och fly till Jerusalem. Så hände det alltså att berättelsen om Sauls omvändelse, som började med att han lämnade Damaskus med en officiell fullmakt från översteprästen att arrestera kristna, slutade med att han själv tvingades lämna Jerusalem som flykting.

Det finns många ”Saul-människor” i världen i dag, människor som begåvats med intellekt och karaktär men som är envetna och till och med fanatiska i sin förkastelse av Kristus. Vi behöver bli mer heligt övertygade om att dessa människor faktiskt kan bli omvända och sedan förvandlade i alla sina relationer. Låt oss betrakta Guds nåd med förstoringsglas!

 

Läs vidare: Apg 9:19-30

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg