Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vecka 40: Paulus missionsresor

"Gud har gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv" (Apg 11:18). Detta var ett epokgörande uttalande av de konservativa judiska ledarna för Jerusalems församling. Gud själv hade ställt saken bortom all diskussion genom att låta sin Ande falla över ett hedniskt hem. Hedningarnas införlivande kom att bli Lukas tema för hela återstoden av Apostlagärningarna, och i Apg 13 påbörjar han en krönika över Paulus resor som pionjärmissionär. Men dessförinnan ger han sina läsare två vinjetter, vilka bildar en övergång från den första hedningens omvändelse (genom Petrus) till den systematiska evangelisationen bland hedningarna (genom Paulus). I den första skildras församlingens tillväxt norröver och scenen är Antiochia. I den andra (Apg 12:1-25) skildras kung Herodes Agrippas motstånd mot församlingen och scenen är Jerusalem. Detta är det sista Lukas skriver om Petrus innan dennes ledarroll övertas av Paulus och Jerusalem hamnar i skymundan i skuggan av målet Rom.

 

  

  

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg