Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Tillväxt och motstånd

Men några av dem...kom till Antiochia [och] predikade också
för icke-judar och lät dem höra budskapet om Herren Jesus.

Apostlagärningarna 11:20

 

Lukas berättar nu att ett antal evangelister färdades åt nordväst, till kusten, och nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia. De predikade, tillägger han, ”endast för judar” (Apg 11:19). Men några av dem som kommit till Antiochia predikade ”också för icke-judar” (Apg 11:20). Det är osäkert huruvida dessa var grekiska hedningar, grekisktalande judar eller något slags blandning av båda. Den stora, kosmopolitiska staden Antiochia utgjorde sannerligen en mycket lämplig plats för den första internationella församlingen och en utmärkt språngbräda för den kristna världsmissionen.

Nyheten om denna utveckling nådde församlingsledarna i Jerusalem. Liksom de hade sänt Petrus och Johannes till att undersöka situationen i Samarien sände de nu Barnabas till Antiochia. Denne såg beviset på Guds nåd i förändrade liv och uppmanade de nyomvända att troget hålla fast vid Herren. Han reste vidare till Tarsos och hämtade med sig Saul till Antiochia för att denne skulle undervisa det stora antalet nyomvända.

Men denna betydande församlingstillväxt skedde inte utan motstånd. In på scenen träder kung Herodes Agrippa I, son till Herodes den store. Han hade låtit halshugga aposteln Jakob och fängsla aposteln Petrus. Det var kris i församlingen. Men församlingens medlemmar gick in i bön, och Petrus blev mirakulöst befriad ur fängelset. Följande morgon, samma dag som Petrus skulle förhöras och förmodligen avrättas, stod han ingenstans att finna. Herodes plan hade gjorts om intet.

Lukas fortsätter med att skildra Herodes slutliga fall. Befolkningen i Tyros och Sidon, som hade grälat med kungen, sökte audiens hos honom och vädjade om fred. På utsatt dag höll han ett tal till folket, och de ropade: ”Det är en gud som talar, inte en människa!” (Apg 12:22). I samma ögonblick, eftersom han hade tagit Guds plats, slogs han av en ängel och dog.

Lukas lägger nu till en av sina sammanfattande verser: ”Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa” (Apg 12:24). Här ser vi ett exempel på Lukas författarkonst. Kapitlet inleds med Jakob död, Petrus i fängelse och Herodes som triumferar; det slutar med Herodes död, Petrus fri och Guds ord som triumferar. Så stor är Guds makt att omintetgöra fiendens planer och ersätta dem med sina egna.

 

Läs vidare: Apg 12:1-5

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg