Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Rådsmötet i Jerusalem

Men några från fariséernas parti som hade kommit till tro
...sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Guds lag.
Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan.

Apostlagärningarna 15:5-6

 

 

Det hade tagits för givet att de hedningar som kommit till tro skulle införlivas i Israel genom omskärelse. Men nu skedde något helt nytt, något som störde och till och med oroade många. De nyomvända välkomnades in i gemenskapen genom dopet utan omskärelse. Vi måste förstå vad frågan gällde. En påtryckargrupp ) kom till Antiochia utan omskärelse ingen .

Det räckte alltså inte med att tro på Jesus; de nyomvända måste dessutom låta omskära sig. De måste låta Mose fullborda vad Jesus hade påbörjat och låta lagen komplettera evangeliet. Var de hednatroende en judisk sekt eller äkta medlemmar i en mångkulturell familj? Därför sammankallades ett rådsmöte i Jerusalem med Herrens bror Jakob som ordförande. Först påminde aposteln Petrus de närvarande om hur genom hans eget arbete Cornelius och dennes familj hade omvänt sig och tagit emot Anden, utan någon åtskillnad. Därefter lyssnade rådet med stor respekt till Paulus och Barnabas, som redogjorde för sin missionsresa. Slutligen citerade Jakob profeten Amos.

Det var denna kombination av profeternas vittnesbörd och apostlarnas erfarenheter som övertygade honom. Hans slutsats blev att de inte skulle göra det besvärligt för hedningar som kom till Gud, utan istället be dem att ta hänsyn till judiska samveten genom att avstå från fyra saker.

Det debatteras huruvida dessa fyra regler är moraliskt eller kulturellt betingade. Är de moraliska innefattar de avguderi, mord, och otukt och utesluter kött från kvävda djur, som den västerländska texten gör. Men dessa är så pass grava synder att det inte skulle behövas ett särskilt påbud för att förbjuda dem. I så fall var de förbjudna handlingarna kulturellt betingade: äta kött från avgudar, förtära blod, äta kosher mat och gifta sig utanför vissa ramar (se 3 Mos 17 och 3 Mos 18).

Tre av dessa hade med mat att göra och skulle kunna försvåra måltidsgemenskapen mellan judar och hedningar. Alltså kan man säga att rådet i Jerusalem försäkrade sig om en dubbel seger: en seger för sanningen genom att nådens evangelium bejakades, samt en kärleksseger i det att man bevarade gemenskapen genom att ta hänsyn till judiska samvetsbetänkligheter.

 

Läs vidare: Apg 15:19-29

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg