Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Paulus i Athen

Medan Paulus gick och väntade på dem [Silas och Timotheos] i Athen blev
han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden.

Apostlagärningarna 17:6

 

Det är något fascinerande med Paulus i Athen – den store, kristne aposteln ensam mitt i antikens storslagna Grekland. Där han gick omkring i staden ”blev han upprörd i sitt innersta” (”provocerad”, RSV) över all den avgudadyrkan han såg. Det är samma verb som används i Septuaginta om Guds reaktion inför människornas avguderi. Athenarnas avgudar väckte inom Paulus en brinnande nitälskan för Guds namn. Det sa han också i synagogan och på torget till dem som fanns där. Snart började en grupp epikureiska och stoiska filosofer diskutera med honom. Man kan bara beundra Paulus för hans förmåga att förmedla evangeliet till olika slags människor. Hans samtal med filosoferna ledde till en inbjudan att tala inför Athens världsberömda rådsförsamling, areopagen.

Som ”text” eller kontaktpunkt tog Paulus altaret han hade funnit med inskriptionen ”Åt en okänd gud”. Han sade sig förkunna för dem just den gud som de dyrkade utan att veta vem han var. Paulus framställer honom som universums Skapare, Herre över himmel och jord, livets Uppehållare som därför inte behöver betjänas; som Härskaren över folken, som fastställer deras bestämda tider och platser; som mänsklighetens Fader, vars avkomma vi är (som den stoiske filosofen Aratus också har sagt), och som världens Domare, som har haft överseende med tidigare okunskap men nu befaller alla överallt att omvända sig och som har utsett Domaren och uppväckt honom från de döda. Vissa gjorde sig lustiga över Paulus, medan andra kom till tro.

Det är fullheten i Paulus budskap som imponerar. Han presenterar Gud i hans fullhet som Skaparen, Uppehållaren, Härskaren, Fadern och Domaren. Allt detta ingår i evangeliet eller utgör åtminstone prologen till evangeliet. Många människor förkastar evangeliet i dag, inte för att de tror att det är osant, utan för att de betraktar det som banalt. De söker efter en integrerad världsbild som förklarar deras erfarenheter. Av Paulus lär vi oss att vi inte kan förkunna evangelium om Kristus utan en tydlig lära beträffande Gud, eller korset utan skapelsen, eller frälsningen utan domen och vice versa. Nutidens människor behöver ett större evangelium, Skriftens heltäckande evangelium, vilket Paulus senare i Efesos skulle kalla ”allt som hör till Guds plan” (Apg 20:27).

 

Läs vidare: Apg 17:22-31

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg