Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Paulus i Efesos

Alla i Asien, både judar och greker, fick höra Herrens ord.
Apostlagärningarna 19:10

 

Mönstret som präglade Paulus evangelisationsarbete i Efesos påminde om det i Korinth. Han började i synagogan, men när evangeliet förkastades där gick han vidare ut i den sekulära världen.

Blickar vi tillbaka kan vi lära oss några viktiga saker av Paulus i Korinth och Efesos angående var, hur och när man bör bedriva evangelisation i en storstad.

För det första: Lägg märke till de sekulära platser Paulus valde – i Korinth Titius Justus hem och i Efesos Tyrannos föreläsningssal. Fortfarande i dag behöver religiösa människor bli evangeliserade i religiösa byggnader (kyrkan motsvarar synagogan), medan sekulära människor nås bäst i icke-religiösa byggnader, exempelvis genom hemevangelisation eller föreläsningar.

För det andra: Lägg märke till Paulus förnuftsbaserade presentation. Lukas använder två verb fyra gånger vardera; det ena betyder att argumentera (dialegomai) och det andra att övertala (peithõ). ”Den här mannen...övertalar folket”, klagade de judiska ledarna inför Gallio (Apg 18:13, NIV) I både synagogan och föreläsningssalen kombinerade Paulus argumentation och övertalning på ett sådant sätt att hans framställning blev seriös, väl genomtänkt och övertygande. Argument kan naturligtvis aldrig ersätta den helige Ande, men å andra sidan är förtröstan på den helige Ande ingen ersättning för logisk argumentation. Sanningens Ande leder människor till tro på Jesus, inte trots alla bevis, utan på grund av alla bevis när han öppnar deras sinnen till att begrunda dem.

För det tredje: Lägg märke till att Paulus stannade långa perioder – två år i Korinth och tre i Efesos. Hans bruk av Tyrannos föreläsningssal var särskilt anmärkningsvärd. Enligt den allmänt erkända texten föreläste han där dagligen i två år. Men Bezas textversion tillägger: ”från femte timmen till den tionde”, det vill säga från elva på förmiddagen till fyra på eftermiddagen. Om vi förutsätter att Paulus ägnade en dag i veckan åt shabat med vila och gudstjänst kan vi räkna ut att en daglig föreläsning á fem timmar sex dagar i veckan blir så mycket som 3 120 timmars bevisföring för evangeliet! Inte undra på att Lukas påpekar att ”alla i Asien, både judar och greker, fick höra Herrens ord” (Apg 19:10).

 

Läs vidare: Apg 19:8-10

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg