Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vecka 41: Den långa resan till Rom

Lukas skildrar nu hur Paulus lämnade Efesos och reste vidare från plats till plats tills han var tillbaka i Jerusalem (Apg 21:17). Lukas har visserligen invigt oss i hemligheten att Paulus avsikt var att efter besöket i Jerusalem fortsätta till Rom (Apg 19:21). Men i det här stadiet har han Jerusalem i sikte. Lukas tycks se en parallell mellan Jesu färd till Jerusalem (som dominerar hans första bok) och Paulus färd till Jerusalem (som han skildrar i sin andra). Jesu vandring dit var naturligtvis unik, men ändå kan likheterna mellan de båda ”resorna” knappast vara en slump. Liksom Jesus reste Paulus till Jerusalem tillsammans med en grupp lärjungar, under hot från fientligt inställda judar som smidde planer mot honom.

Liksom Jesus uttalade eller mottog Paulus tre på varandra följande förutsägelser om sin ”passion” eller sitt lidande, inklusive det faktum att han skulle överlämnas i hedningarnas händer. Liksom Jesus uttryckte Paulus sin beredskap att offra sitt liv och sin underkastelse under Guds vilja. Liksom Jesus var Paulus fast besluten att fullgöra sitt uppdrag och inte låta sig distraheras från det. Vi får inte dra parallellen för långt, men Lukas vill uppenbarligen visa sina läsare hur Paulus följer i sin Mästares fotspår.

 

  

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg