Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Paulus tal till de äldste i Efesos

Ge akt på...hela den hjord som den helige Ande har satt er att
ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling
som han har vunnit åt sig med sin sons blod.

Apostlagärningarna 20:28

 

På sin väg till Jerusalem stannade Paulus och hans reskamrater till i hamnstaden Miletos och skickade bud till de äldste i Efesosförsamlingen att komma till dem där. I sitt tal till dem utvecklade han den pastorala metaforen med herdar, får och vargar.

Först beskrev han herden som förebild, nämligen han själv. Han hade varit utomordentligt grundlig i sin tjänst. Han hade varit grundlig i sin undervisning (allt som hör till Guds plan), grundlig i sitt utåtriktade arbete (hela Efesos befolkning) och grundlig i sina metoder (offentligt i Tyrannos föreläsningssal och privat i hemmen). Han hade undervisat om varje tänkbar sanning för alla tänkbara människor med alla tänkbara medel. Han kunde göra anspråk på att inte ha någon människas blod på sitt samvete.

Därefter beskrev han invasionen av vargar (villolärare). Vargar jagar både enskilt och i flock, och mot dem är fåren försvarslösa. Därför manar aposteln herdarna att vara på sin vakt. Herdarna över Kristi hjord har anförtrotts en dubbel uppgift, nämligen att skaffa föda åt fåren och jaga bort vargarna genom att undervisa sanningen och bekämpa irrläror. Denna betoning är inte särskilt populär i dag. Det påstås ofta att vi alltid måste vara positiva i vår undervisning och aldrig negativa. Men de som påstår detta motsäger vår Herre Jesus och hans apostlar, som båda gick emot irrläror och uppmanade oss att göra detsamma.

Slutligen betonade Paulus fårens (människornas) värde. För de är Gud Faderns församling, köpta med Jesu dyra blod, medan den helige Ande utser deras herdar. Denna strålande treeniga sanning borde genomsyra allt vårt arbete. För fåren är inte alltid så rena och gosiga som de ser ut på avstånd, utan är utsatta för allehanda ohyra. Jag tvekar att dra liknelsen för långt! Men somliga församlingsmedlemmar utgör en verklig prövning för sina präster/pastorer (och tvärtom!). Så hur ska vi orka vara uthålliga i att älska och betjäna dem? Svar: genom att komma ihåg hur dyrbara de är – ja, faktiskt så dyrbara att samtliga tre personer i Treenigheten är engagerade i att vårda sig om dem.

 

Läs vidare: Apg 20:17-38

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg