Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Paulus försvarar sig

Varken mot judarnas lag eller templet
eller kejsaren har jag förbrutit mig.

Apostlagärningarna 25:8

 

Lukas ger oss nu möjlighet att bevista Paulus tre på varandra följande rättegångar: inför ståthållarna Felix och Festus samt inför kung Agrippa II. Han framställs i två roller, först negativt som försvarare av sig själv, och sedan positivt som vittne.

Inför Felix förnekar Paulus med eftertryck anklagelsen om sekterism och att han skulle ha vanhelgat templet. Han understryker hur hans evangelium är i harmoni med Gamla testamentets skrifter. Han har tjänat fädernas Gud med rent samvete. Han trodde på allt som stod skrivet i lagen och hos profeterna. Han hyste ett fast hopp om att Gud skulle uppfylla sina löften beträffande Messias. Inte hädelse utan kontinuitet präglade hans förhållande till Mose.

Inför Festus, som kom efter Felix, tog Paulus avstånd från anklagelsen om uppvigling. Han var inte ansvarig för några brott mot freden. Så säker var han på att inte ha förolämpat kejsaren att han bedömde det som nödvändigt att vädja till denne för att rentvå sig själv. Han kunde säga: ”Varken mot judarnas lag eller templet eller kejsaren har jag förbrutit mig” (Apg 25: 8). Inte anarki utan lojalitet präglade hans inställning till kejsaren.

Inför Agrippa och hans drottning Berenike framlades inga nya anklagelser. Paulus tycks ha besvarat den outtalade frågan varför judarna var så angelägna att bli av med honom. Det hade att göra med hans uppdrag bland hedningarna, åt vilket han dock var ohjälpligt överlåten av lydnad för Jesu uppenbarelse och rösten han hört.

Paulus tre försvarstal hade framgång. Varken Felix, Festus eller Agrippa fann honom skyldig till något. Tvärtom fastslog e bestämt att han var oskyldig till anklagelserna. Paulus nöjde sig dock inte med detta, utan gick vidare till högre instans. Han förklarade inför alla närvarande sin trefaldiga lojalitet: mot Mose och profeterna, mot kejsaren och framförallt mot Jesus Kristus, som hade mött honom på Damaskusvägen. Detta var hans självförsvar. Han var en trogen jude, en trogen romersk medborgare och en trogen kristen.

 

Läs vidare: Apg 25:1-12

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg