Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Paulus vittnar

Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne.
Apostlagärningarna 26:16

 

Lukas syfte med att återge de tre rättegångsscenerna var inte enbart apologetiskt; det var även evangelistiskt. Under sina två år i fängelse, som hade avbrutit honom i hans missionsuppdrag, måste Paulus ha känt sig väldigt frustrerad. Men så fort tillfälle gavs att vittna grep han det med tillförsikt och mod. De främsta exemplen Lukas ger är Paulus personliga samtal med Felix och hans offentliga konfrontation med Agrippa.

Felix har beskrivits som en av de värsta romerska ämbetsmännen någonsin. Han var känd för sin brutalitet, sin lusta och girighet. Han tycks inte ha haft några som helst moraliska skrupler. Men Paulus var inte rädd för honom. Eftersom han samtalar med honom om rättfärdighet, självbehärskning och den kommande domen (Apg 24:25) är det troligt att han förebrådde ståthållaren för hans synder. Han talade också med honom om tron på Jesus.

Beträffande förhöret inför Agrippa blev Paulus inte särskilt imponerad av all pompa och myndighet som präglade situationen eller av alla kända personer i salen. ”Skåda vilken åhörarskara som samlats för Paulus skull!” utbrast Chrysostomos. Men Paulus försökte inte ställa sig in hos folkhopen. Han var ute efter kungens omvändelse, inte hans gunst. Tre gånger låter Lukas aposteln upprepa evangeliets grunder under kungens förhör (Apg 26:18, Apg 26:20, Apg 26:23). Varje gång som Paulus förkunnade evangeliet i rättegångssalen var det ett medvetet grepp att predika för de församlade. Festus må ha kallat honom galen, men Paulus visste att han talade ”rena rama sanningen” (Apg 26:25, NIV).

Tack, gode Gud, för Paulus djärvhet! Kungar och drottningar, ståthållare och generaler kunde inte ge honom tunghäfta. Jesus hade förvarnat sina lärjungar att de skulle dras ”inför kungar och ståthållare för mitt namns skull” och lovat att vid sådana tillfällen ge dem ord och visdom (Luk 21:12, 15). Jesus hade även sagt till Ananias (som förmodligen hade berättat det vidare) att Paulus var hans ”utvalda redskap” som skulle föra ut hans namn ”till hedningar och kungar och till Israels folk” (Apg 9:15). Dessa förutsägelser hade nu besannats, och Paulus hade bestått provet.

 

Läs vidare: Apg 26:12-23

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg