Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Rom äntligen!

Och så kom vi till Rom.
Apostlagärningarna 28:14, Fb

 

Många läsare av Apg 27 har kommenterat detaljrikedomen och livfullheten i Lukas skildring. Det beror med all säkerhet på att Lukas själv medföljde Paulus på resan från Caesarea till Rom och kunde skriva dagbok under färden. Hans tillförlitlighet har bekräftats av en viss James Smith, en skotsk kappseglare med trettio års erfarenhet som hade bekantat sig med Medelhavets väderskiftningar och antecknat sina iakttagelser i sin bok The Voyage and Shipwreck of Saint Paul*. De första dagarna av resan i Medelhavets östligaste farvatten var lugna. Men eftersom de inte kunde finna en säker och lämplig hamn på Kreta seglade de vidare ut på öppet hav tills en nordostlig orkanvind fick dem i sitt grepp och de drev hjälplöst omkring i fjorton dagar innan de strandade på Malta. Öborna där tog hand om dem under de tre vintermånaderna, och därefter seglade fartyget vidare till Italien. Några kristna bröder fick höra att de var på väg och gick till fots femtio kilometer längs Via Appia för att välkomna dem.

I Rom tilläts Paulus att bo i eget boende, övervakad av en soldat. Han inbjöd de judiska ledarna till samtal och försäkrade dem att han inte hade handlat fel mot det judiska folket eller deras seder och att romarna hade velat frige honom. Ledarna svarade att de inte hade hört något ont om honom och gärna ville lära sig mer om hans tro. På utsatt dag träffades de igen, och han förkunnade Guds rike och undervisade dem om Herren Jesus Kristus, då han med all säkerhet argumenterade för att den historiske Jesus var den bibliske Messias. Paulus åhörare reagerade olika, men på grund av avvisande attityder från judiskt håll vände sig Paulus för fjärde gången till hedningarna för, som han sa: ”De kommer att lyssna!” (Apg 28:28). I två hela år kom de till Paulus och lyssnade till vad han hade att säga.

De avslutande orden i Apostlagärningarna kan översättas ”med stor frimodighet” och ”utan att bli hindrad” och uttrycker den frihet som evangeliet åtnjöt, med varken inre eller yttre bojor. De berättar om en vidöppen dörr, som vi som lever i dag behöver kliva in genom.

_____________

* Paulus resa och skeppsbrott, övers. anm.

 

Läs vidare: Apg 28:17-31

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg