Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vecka 42: Galaterbrevet och Thessalonikerbreven

Under de närmaste sju veckorna kommer vi att gå igenom de tjugo breven i Nya testamentet, och därefter ska vi under årets resterande fyra veckor försöka få en inblick i Uppenbarelsebokens huvudteman. Våra studier av Nya testamentets brev kan omöjligt bli uttömmande, eftersom vi ägnar endast en dag eller två åt vissa viktiga brev. Ändå kan det vara givande att skaffa sig en översikt över breven och därmed av livet i den helige Ande.

Vi börjar med Galaterbrevet, eftersom jag tror att det var Paulus första brev, riktat till församlingarna i de fyra städer han besökte på sin första missionsresa.

Huvudskälet till att jag tror detta är att Galaterbrevet inte nämner rådet i Jerusalem eller dess föreskrifter, även om de borde ha varit direkt relevanta för den kontrovers som hade uppstått i församlingarna i Galatien. Därför bör det ha skrivits före rådsmötet, kanske till och med medan Paulus var på väg till mötet. Man kan ana apostelns upprördhet över att judaisterna underminerade hans apostoliska auktoritet och förvanskade nådens evangelium.

Brevet till thessalonikerna, å andra sidan, skrevs efter Paulus besök i Thessalonike, i samband med andra missionsresan. Eftersom han måste smugglas ut ur staden om natten och inte hade återvänt, hade hans fiender satt igång en förtalskampanj mot honom. Det är uppenbart att Paulus, åtminstone i Första Thessalonikerbrevet, försvarar sig mot sina meningsmotståndare.

 

  

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg