Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Inget annat evangelium

Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom
sin nåd, för ett annat evangelium – fast det inte finns något annat.

Galaterbrevet 1:6-7

 

När Paulus och Barnabas hade återvänt från de fyra galatiska städer de hade evangeliserat under sin första missionsresa, redogjorde de för församlingen i syriska Antiochia hur Gud ”hade öppnat trons dörr för hedningarna” (Apg 14:27). Därefter stannade de kvar hos lärjungarna i Antiochia en lång tid.

Lukas skriver att under denna tid ”[ville] några som hade rest ner från Judéen lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk” (Apg 15:1). Detta är säkert samma händelse som Paulus syftar på i Gal 2:12: ”Det kom några från Jakob” (det vill säga att de påstod sig komma från Jakob, fast det senare visade sig att de inte hade hans bemyndigande) [Apg 15:24]). Man kan bara föreställa sig den häftiga diskussion besökarna blev orsak till. De var judaister och underminerade evangeliet. De insisterade nämligen på att det inte räckte för hedningarna att tro på Jesus; de måste dessutom hålla lagen, det vill säga låta Mose fullborda vad Jesus påbörjat. De vann till och med aposteln Petrus över på sin sida med sin undervisning, så att Paulus (berättade han för galaterna) måste konfrontera Petrus offentligt, eftersom evangeliets sanning stod på spel (Gal 2:11-16). Men Petrus avvikelse var endast tillfällig. När rådet samlades i Jerusalem hade han hittat balansen igen.

Under tiden hade vissa av dessa judaiserande ”bråkmakare” nått fram till städerna i Galatien och förmedlade samma förvanskade budskap. De hade viss framgång, till Paulus stora förvåning. Så allvarligt var läget att han stämplade deras undervisning som villolära och nedkallade en allvarlig dom över vem som helst (änglar eller människor, inklusive honom själv) som förvanskade det glada budskapet om Guds nåd (Guds fria och oförtjänta ynnest) till en religion som handlade om rättfärdighet genom gärningar. Han gick så långt som till att säga, att om vi kunde uppnå frälsning genom lydnad för lagen – ja, då dog Kristus förgäves (Gal 2:21). Om vi alltså säger att vi klarar oss bra på egen hand och kan uppnå frälsning på egen hand, så säger vi samtidigt att korset inte var nödvändigt. Paulus börjar och slutar med att hänvisa till nåden (Gal 1:3; Gal 6:18). Evangeliet är det glada budskapet om Guds fria nåd; något annat evangelium finns inte.

 

Läs vidare: Gal 1:6-9

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg