Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Sann frihet

Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen.
Galaterbrevet 5:1

 

Nya testamentet porträtterar Jesus Kristus som den store Befriaren och det kristna livet som ett liv i frihet. Jesus själv hade sagt till några judar som trodde på honom: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.

Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:31-32). Vad innebär då den kristna friheten? Den börjar med befrielse från den tunga börda det innebär att behöva vinna sin frälsning genom att hålla lagen. Den inbegriper frihet från skuld och från ett dåligt samvete, den outsägliga glädje som kommer av förlåtelsen och godkännandet från Gud och gemenskapen med honom, jämte hela erfarenheten av nåd utan prestationer. Den kristna friheten innebär dock inte frihet från all begränsning och återhållsamhet.

För det första är det inte frihet att ge efter för vår syndiga, självupptagna natur.

”Ni är ju kallade till frihet, bröder”, skrev Paulus. ”Låt bara inte den friheten ge köttet [den syndiga naturen] något tillfälle” (Gal 5:13). Vi får alltså inte använda vår frihet i Kristus som en ursäkt för att släppa egot fritt. Om vi lever i Anden ger vi inte efter för köttets begär (Gal 5:16).

För det andra får den kristna friheten inte brukas för att utnyttja andra människor. (Gal 5:13). I detta finns en mäktig paradox.

Långt ifrån att vara fria att strunta i, försumma och utnyttja våra medmänniskor, befaller Guds ord oss att älska och tjäna dem. Ur en synvinkel är därför den kristna friheten ett slags slaveri – inte slaveri under vår själviska natur, utan i förhållande till vår medmänniska. Vi är fria i förhållande till Gud men slavar i förhållande till varandra.

För det tredje innebär inte den kristna friheten att vi kan strunta i Guds undervisning, för den sammanfattas i detta enda bud: ’Du skall älska din nästa som dig själv’ ” (Gal 5:14). Aposteln säger inte att om vi älskar vår nästa så kan vi strunta i Guds övriga undervisning, utan tvärtom: vi lever upp till den.

Sann frihet är alltså

inte frihet att leva som slavar under vår syndiga natur utan behärska den,

inte frihet att utnyttja våra medmänniskor utan tjäna dem,

inte frihet att strunta i Guds undervisning utan leva upp till den.

 

Läs vidare: Gal 5:1-15

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg