Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Andens frukt

Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

Galaterbrevet 5:22-23, Fb

 

Den helige Ande är inte bara helig till sin natur och karaktär; han verkar också för helighet hos sitt folk.

För det första finns det två motstridiga krafter: köttet (vår inneboende, syndiga, förvridna natur) och Anden (den inneboende helige Ande själv). Dessa parter drar oss åt olika håll. Vår kristna personlighet är sålunda ett slagfält för motstridiga krafter.

För det andra finns det två motstridiga livsstilar, mot vilka de båda slagskämparna strävar. Den syndiga naturens gärningar är uppenbara och väldigt otrevliga. Paulus räknar upp femton av dem och tillägger att listan inte är fullständig. De kan indelas i fyra kategorier, nämligen sex, religion, samhälle och dryckenskap. Men det finns en annan livsstil, lika vacker som den andra är frånstötande. Kärlek, glädje och frid kännetecknar vårt förhållande till Gud; tålamod, vänlighet och godhet vårt förhållande till andra, medan trohet, mildhet och självbehärskning har att göra med hur vi lyckas tygla oss själva. De skulle kunna vara ett porträtt av Jesus och beskrivs som Andens frukt, eftersom de liksom frukten växer naturligt och stadigt.

För det tredje finns det två motstridiga attityder, det vill säga att vi är kallade att förneka vår syndiga natur och överlåta den åt den helige Ande. Ja, de som tillhör Kristus Jesus har (redan) korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär (v. 24). Det vill säga att vi har tagit denna onda, slemmiga tingest som kallas vår syndiga natur och naglat fast den vid korset. Nu måste vi lämna den kvar där. Samtidigt måste vi överlåta oss åt den helige Ande och hålla jämna steg med honom. Dessa motstridiga attityder ska vara fast beslutsamma, fullständiga och pågående. Vi ska inte ständigt återvända till korsfästelseplatsen. Det är ungefär detsamma med vår inställning till den helige Ande. Vi behöver odla det som hör Anden till genom att på ett klokt vis ta vara på våra söndagar, vår dagliga disciplinerade, personliga andakt och vårt praktiska engagemang för Kristus. Dessa är Guds nådemedel, det vill säga kanaler genom vilka Guds nåd kommer till oss, och ett av de främsta medlen för helgelse.

 

Läs vidare: Gal 5:16-26

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg