Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Evangelisation genom lokalförsamlingen

Vårt evangelium kom till er...Och ni...tog emot
ordet...Från er har Herrens ord gett återljud.

1 Thessalonikerbrevet 1: 5-6, 8, Fb

 

Paulus inledde sitt första brev till thessalonikerna med att påminna dem om sitt besök. Han beskrev det i tre steg.

För det första: ”Vårt evangelium kom till er” (1 Thess 1:5) Det kom med ord (eftersom det hade ett specifikt innehåll). Men inte bara med ord, för ord som uttalas utifrån mänsklig svaghet behöver bekräftas med gudomlig kraft. Evangeliet kom samtidigt till dem med en djup övertygelse bakom. Om kraft beskriver förkunnelsens objektiva verkan, så beskriver full visshet förkunnarnas subjektiva tillstånd. Vidare skriver han att Ordets sanningshalt och övertygelsen med vilken det förmedlades jämte dess verksamma kraft härrörde från den helige Ande. Sanning, förvissning och kraft är fortfarande tre viktiga kännetecken på en genuin kristen förkunnelse.

För det andra: ”Ni...tog emot ordet” (1 Thess 1:6). De hade fått lida mycket, för evangeliet väcker alltid motstånd, men samtidigt blir det glädje när evangeliet tas emot. Samme helige Ande som skänkte kraft åt dem som förkunnade evangelium skänkte glädje åt dem som tog emot det. Han verkade i båda ändar av kommunikationsprocessen. De nyomvända hade börjat följa Kristus och hans apostlar och var en förebild för andra troende genom att de hade låtit sig bli förvandlade.

För det tredje: ”Från er har Herrens ord gett återljud” (1 Thess 1:8). Det grekiska ordet här kan betyda ljud, ringande, skall eller ”booom”. Chrysostomos menade att Paulus liknade förkunnelsen av evangeliet vid ljudet från en stark basun. I alla händelser åstadkom evangeliet som förkunnats för thessalonikerna ett starkt ljud som tycktes genljuda bland Greklands många kullar och dalar.

 

Två saker framträder klart i detta inledande kapitel av Första Thessalonikerbrevet.

Det första är att den församling som tar emot evangeliet måste ge det vidare. Ingenting är mer imponerande än uttrycken som följer på varandra: ”Vårt evangelium kom till er” – ”ni tog emot ordet” – ”från er har Herrens ord gett återljud.” Detta förefaller vara Guds enklaste plan för att sprida det glada budskapet ut över världen.

Det andra är att den församling som ger evangeliet vidare måste förkroppsliga det. Nyheten om thessalonkernas förvandling spreds av sig själv så att missionärerna till och med kände sig överflödiga.

 

Läs vidare: 1 Thess 1:1-10

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg