Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Metaforer angående tjänst i Guds rike

Ni, och Gud, kan vittna om hur heligt, rätt och
oförvitligt vi handlade mot er som tror.

1 Thessalonikerbrevet 2:10

 

Paulus upprepade nattliga uppbrott från Thessalonike och det faktum att han inte lyckades återvända väckte mycken kritik. Det gjorde det nödvändigt för honom att försvara sig, vilket han gjorde med hjälp av ett antal målande metaforer.

(1) Han skriver först om troheten hos en förvaltare: ”Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet” (1 Thess 2:4). Ordet förvaltare förekommer visserligen inte i texten, men tanken är underförstådd, eftersom Paulus hade anförtrotts evangeliet.

(2) ”Vi [uppträdde] lika kärleksfullt bland er som en mor” (1 Thess 2:7) Ja, och inte bara kärleksfullt, utan även med ömhet och självuppoffring. Det är underbart att Paulus, som var så tuff till tanke och karaktär, talade om sin tjänst i dessa feminina termer.

(3) ”Vi förmanade och uppmuntrade varenda en av er som en far sina barn” (1 Thess 2:11). Aposteln tycks här syfta på en fars uppgift att undervisa, både genom ord och genom exempel.

(4) Paulus beskriver djärvheten hos ett sändebud. Att vara ett sändebud (keryssõ) är det vanligaste bland Nya testamentets ord för förkunnelse. ”Vi förkunnade Guds evangelium för er”, skriver Paulus (1 Thess 2:9).

Troheten hos en förvaltare, ömheten hos en mor, uppmuntran från en far och djärvheten hos ett sändebud. Av dessa fyra metaforer angående tjänst i Guds rike lär vi oss om de två viktigaste ansvarsuppgifterna de har som är kallade till präst-/pastorstjänst. Den första är vårt ansvar gentemot Guds ord, att som förvaltare och sändebud förkunna det. Det andra är vårt ansvar gentemot Guds folk, att som deras far och mor älska och uppmuntra dem. Man skulle också kunna säga att de två främsta kännetecknen på en god församlingsledare borde vara en kombination av sanning och kärlek. Hur klarar man det? Endast i kraft av den inneboende helige Ande, för han är sanningens Ande, och Andens frukt är kärlek.

 

Läs vidare: 1 Thess 2:1-13

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg