Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Den kommande härligheten

Därför ber vi alltid för er...så att vår Herre Jesu
namn förhärligas genom er och ni genom honom.

2 Thessalonikerbrevet 1:11-12

Paulus båda brev till thessalonikerna är välkända för sina många hänvisningar till Kristi personliga, synliga och härliga återkomst.


För det första kommer Herren Jesus att bli uppenbarad i härlighet (2 Thess 1:7, NIV)

Det är sant att ordet ”härlighet” saknas i denna vers, men tanken finns där. Kristi återkomst blir ingen uppvisning så där lite avsides, utan snarare en händelse präglad av respektingivande kosmisk storslagenhet.


För det andra kommer Herren Jesus att bli förhärligad bland sitt folk (2 Thess 1:10)

Det betyder att uppenbarelsen av hans härlighet inte endast blir en objektiv erfarenhet (så att vi kan se den), utan den ska samtidigt ske inom hans eget folk (så att vi kan dela den). De båda förhärligandena (hans och vår) kommer att äga rum samtidigt, även om aposteln betonar, inte främst de frälstas förhärligande utan Frälsarens förhärligande i de frälsta.


För det tredje kommer de som medvetet förkastar Kristus att utestängas från hans härlighet (2 Thess 1:8-9).

Deras hemska öde beskrivs i form av både evigt fördärv och utestängning. Det underförstått tragiska är att människor skapade av Gud åt Gud till att vara lika Gud kommer att tillbringa evigheten utan Gud och utan återvändo visas bort från hans närvaro. Istället för att lysa av Kristi härlighet kommer deras ljus att släckas ut i det yttersta mörkret. Här ser vi det dystra alternativet som aposteln målar upp för oss. Det är antingen delaktighet i eller utestängning från Jesu Kristi härlighet.


För det fjärde måste Jesus Kristus fram till dess börja bli förhärligad i oss (2 Thess 1:12).

Jesu förhärligande i sitt folk och deras kommande förhärligande är inte samma förvandling som har reserverats för tidens slut, men processen börjar här och nu. Den måste börja nu om den ska kunna fullkomnas när Kristus återvänder. Den dagen kommer inte att helt plötsligt vända de processer som pågår nu, utan snarare befästa och fullborda dem.

 

Läs vidare: 2 Thess 1:1-12

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg