Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Bön som Jesus vill

Denna söndag får vi lära oss om bön. Kung Salomo bad inte för egen rikedom och makt. Han bad om vishet i tjänst för andra. I det fallet är han ett föredöme!

Aposteln Paulus tröstar oss med att Guds helige Ande ber för oss med rop utan ord när vi inte vet hur vi ska be och att Andens rop berör Gud.

Jesus varnar oss för hyckleri och mångordighet i bönen. Han lär oss den bön som innefattar allt vi behöver: Fader vår. 


Se han beder.

 

Så sade Herren Gud till Ananias i Damaskus. Den som bad var Saul som kommit till Damaskus för att fängsla de kristna på översteprästens uppdrag.

 

Att be var väl inget nytt för Saul som också kallas Paulus. Han var en from man, skolad av rabbinen Gamaliel. Och han var säkert noga med att be. Men nu var det en annan bön. Saul hade mött Kristus på vägen till Damaskus i en syn som gjorde honom blind. Nu var han i ett hus vid Raka gatan i Damaskus och varken åt eller drack. Men han bad. Och Gud hörde hans bön och sände Ananias, som först var rädd att komma i Paulus närhet. Ryktet hade gått före om hans förföljande av de som var på Vägen (så kallade man de kristna vid denna tid). Men Gud övertalade Ananias. Han sökte upp Saul och lade händerna på honom. Och se: Saul fick synen åter, fylldes av den helige Ande och mottog det kristna dopet. Strax därefter gick han till synagogan och förkunnande om Jesus Kristus.

 

Nästan alla människor ber, åtminstone när de kommer i nöd och fara. Jesu lärjungar som märkte hur viktig bönen var för honom, bad honom lära dem att be. Jesus gick ofta upp på bergen för att be till sin himmelske Fader. Och i sin bergspredikan(som dagens evangelium är hämtat från)gav han dem den allra bästa bönen - Fader vår. Han undervisade dem också om hur man ska be som hans lärjunge. Inte för att synas och få beröm.

 

Kanske tycker vi att Jesu exempel är underliga idag, inte skulle vi få beröm om vi stod i gathörnen och bad högt? Men det Jesus varnar för är hyckleri och bön för att få beröm av människor. Och vi får fundera på vad det idag är som vi ska akta oss för. Är det att stämma in i högljudda fördömanden av det som inte är politiskt korrekt eller kyrkopolitiskt korrekt? Är det att i bönegruppen be så vackert och välformulerat att andra tystnar och tänker: inte kan jag be så fint, det är bäst att jag håller tyst?

 

Jesus varnar för de många orden. Bed kort. Gud vet. Och lita på att Gud hör även svaga och illa formulerade böner!

 

Alldeles efter vår text lär Jesus ut bönen Fader vår, den korta bön som innefattar allt. Vad vi än kan behöva be om det ryms där. Läs gärna Martin Luthers förklaring till den bönen, det är som en kortfattad böneskola.

 

Vår bön ska inte vara egoistisk. Salomo som vi läser om i texten från Första Konungaboken 3 bad inte om rikedom och ära. Han bad om vishet i tjänst för andra och blev rikligen bönhörd av Gud.

 

När vi inte vet hur vi ska be tröstar oss Paulus i Romarbrevet med att Guds helige Ande vet och vädjar för oss med rop utan ord. Och han skriver att Gud som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, för den helige Ande vädjar för de heliga som Gud vill.

 

Men jag är ju inte helig, säger du kanske, så då hjälper väl inte Anden mig? Om du inser att du inte är helig så är det Guds Ande som har hjälpt dig att inse det. Han vill visa dig på den Helige, på Jesus som tagit all din ohelighet på sig och försonat den på korset. I honom kan du kallas helig. Det skriver Paulus i sina brev. Han inleder dem oftast med: Till de heliga i … och så stadens namn. När vi sen läser vad Paulus skriver om dem framstår de då rakt inte som heliga! Men som Jesustroende är de heliga, samtidigt syndare och rättfärdiga. Alla människor kallas att vara Jesu lärjungar och ingå i de heligas bedjande skara..

 

Det är gott om man har en sådan bönekammare som Jesus talar om, där man kan be i det fördolda till Gud, vår Fader, som ser i det fördolda. Har du inte det så vet att ditt hjärta kan få vara en sådan bönens kammare i det fördolda.

 

Så bed! Bed om förlåtelse och frid. Bed om det du behöver i vardag och helg. Bed om att få alltmer kunskap i Guds ord, om tröst och hjälp. Bed för andra inte bara för dig själv. Bed med andra i gudstjänsten. Altaret i vår a kyrkor är inte bara ett nattvardsbord, det är också en påminnelse om bönen. Bönealtaren. Använd Jesu bönbok Psaltaren och andra goda bönböcker. Och glöm inte att tacka och att lovprisa Gud.

 

Så får du leva med hjärtats samtal med Gud i det fördolda, i vardag och helg, ensam och i gudstjänst. I väntan på mötet med Gud ansikte mot ansikte i himmelen.
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg