Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Universell synd och skuld

 

Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar.
Genom lagen ges insikt om synd.

Romarbrevet 3:20, Fb

 

Ingenting håller människor borta från Kristus effektivare än deras oförmåga att inse sitt behov av honom eller deras ovillighet att medge det. Detta är den rättframma och föga populära princip som ligger bakom Rom 1:18-3:20. Paulus pekar på universaliteten i människans synd och skuld genom att dela in mänskligheten i olika grupper och anklaga dessa en efter en. Han visar att samtliga grupper har misslyckats med att leva upp till den kunskap de har. Istället har de medvetet undertryckt den och till och med levt på rakt motsatt sätt. Därför är de skyldiga och utan ursäkt. Ingen kan hävda att han står utan skuld, eftersom ingen kan hävda att han inte visste.

(1) Paulus skildrar det dekadenta hedniska samhället i all dess avgudadyrkan, omoral och asociala beteende (Rom 1:18-3:8).

(2) Paulus vänder sig till kritiska moralister (både judar och hedningar) som bekänner sig till höga etiska värderingar och tillämpar dem på alla utom sig själva (Rom 3:9-20).

(3) Paulus vänder sig till självgoda judar som skryter om sina kunskaper i Guds lag utan att lyda den (Rom 2:17-3:8).

(4) Paulus vänder sig till hela mänskligheten och drar slutsatsen att vi alla står med skuld och utan ursäkt inför Gud (Rom 3:9-20).

Detta är den punkt mot vilken aposteln skoningslöst har rört sig, nämligen att ”varje mun skall tystas” och hela världen ”underkastas Guds dom” (Rom 3:19).

Hur bör vi då svara på Paulus förödande avslöjande av människans synd och skuld? Inte med att byta samtalsämne och istället börja tala om självkänsla, som vi så ofta gör i dag, och inte heller genom att lägga skulden för vårt beteende på gener, uppväxt eller kulturell bakgrund, utan med att acceptera den gudomliga diagnosen av vårt tillstånd och ta ansvar för den. Inte förrän då är vi redo för det stora ”men nu” i Rom 3:21, där Paulus påbörjar sin förklaring av hur Gud har ingripit genom Kristus och hans kors till vår frälsning.

Läs vidare: Rom 3:9-31

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg