Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Korset – Guds kärleksdemonstration

 

 

Så ville han visa sin rättfärdighet...Men Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Romarbrevet 3:25; 5:8 

 

Alla människor av alla kulturer och samhällsklasser, de omoraliska och de moralistiska, hedningar och judar – alla står vi utan undantag syndiga, skyldiga, utan ursäkt och med munhäfta inför Gud. Detta var det bedrövliga faktum vi diskuterade i går. Det fanns inte en ljusglimt, inte en skugga av hopp, ingen utsikt till räddning. ”Men nu”, bryter Paulus plötsligt in, har Gud själv ingripit. Efter den långa natten har en ny dag grytt. Det är en vederkvickande uppenbarelse, som sätter fokus på Kristus och hans kors. Rom 3:21-26 är ett fullmatat stycke som Charles Cranfield har kallat detta brevavsnitts ”centralpunkt och hjärta”, medan Leon Morris går längre och skriver att detta avsnitt ”är sannolikt den viktigaste enstaka text som någonsin författats”. Här finner vi nämligen centrala uttryck som försoning, återlösning och rättfärdiggörelse.

Jag kommer dock att koncentrera mig på vad Paulus skriver angående Guds demonstration av sin rättvisa och kärlek. Aposteln visar på kontrasten mellan det förflutna och nuet, mellan forna synder (som Gud i sin generositet har låtit förbli ostraffade) och nuet, då Gud har agerat för att demonstrera sin rättvisa. Det är en kontrast mellan Guds tålamod som gav uppskov med straffet, och Guds rättvisa som utfärdade det i Kristus på korset.

Men enligt Rom 5:8 demonstrerade Gud samtidigt något annat på korset. ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. För att förstå innebörden av detta måste vi komma ihåg, att kärlekens väsen är att ge och att måttet på kärleken mäts delvis i gåvans värde för givaren och delvis dess värde eller värdelöshet för mottagaren. Med detta mått mätt är Guds kärlek i Kristus fullständigt unik. För genom att sända sin Son till att dö för syndare gav han sitt allt, sitt eget jag, och det till människor som inte förtjänade något annat än att dömas av honom.

Vi kan omöjligt förstå korset om vi inte har sett det som en dubbel demonstration – av Guds rättvisa och Guds kärlek.

Läs vidare: Rom 5:1-11

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg