Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Guds trofasta kärlek

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter...
varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen
skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Romarbrevet 8:38-39

 

Romarbrevet 8 är utan tvekan ett av de mest kända kapitlen i hela Bibeln, i synnerhet dess sista tolv verser. Här svingar sig aposteln upp mot saliga höjder.

Efter att ha beskrivit den rättfärdiggjorda människans viktigaste privilegier – frid med Gud, förening med Kristus, frihet från lagen och liv i Anden – sveper nu Paulus Ande-ledda tanke ut över hela Guds plan och syfte med världsalltet, från den gångna evigheten till den evighet som väntar.

Han inleder med fem orubbliga övertygelser (Rom 8:28): att Gud verkar i våra liv, att han verkar för sitt folks bästa, att han gör det genom allt som sker, för dem som älskar honom och som han har kallat efter sin plan. Dessa fem ting vet vi, skriver Paulus, även om vi inte alltid förstår deras djup.

Sedan följer fem obestridliga konstateranden . De handlar om Guds folk, som Gud kände i förväg (det vill säga att han riktade sin kärlek mot dem), som han förutbestämde att bli lika hans Son och som han kallade till sig genom evangeliet, som han rättfärdiggjorde och slutligen förhärligade. Vårt förhärligande står i imperfekt, så fast och säkert är det även om det fortfarande ligger i framtiden. På så vis rör sig Paulus stadigt från nivå till nivå.

Slutligen kommer fem frågor som är omöjliga att besvara:

Fråga 1: ”Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?” (Rom 8:31).

Fråga 2: ”Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?” (Rom 8:32).

Fråga 3: ”Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner” (Rom 8:33).

Fråga 4: ”Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss” (Rom 8:34).

Fråga 5: ”Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek?” (Rom 8:35).

Här har vi alltså fem övertygelser beträffande Guds försyn, fem affirmationer beträffande hans plan och fem frågor beträffande hans kärlek, vilka tillsammans skänker oss fem garantier beträffande honom. Dem behöver vi desperat i dag, eftersom ingenting i vår värld längre förefaller vara stabilt.

Läs vidare: Rom 8:28-39

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg