Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Förvandlade relationer

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar.
Romarbrevet 12:2

 

Paulus riktar nu en välformulerad vädjan till sina läsare. Han grundar den på Guds barmhärtighet, som han nyss har gått djupare in på, och kallar oss både att helga våra kroppar och förnya våra tankar. Han målar upp alternativen som Guds folk överallt och i alla tider har ställts inför, att antingen anpassa sig till denna världens mönster eller låta sig förvandlas genom förnyelsen av våra tankar, så att vi kan avgöra vad som är ”Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” (Rom 12:2). Valet står alltså mellan världens sätt att leva och Guds vilja.

I de kommande kapitlen blir det klart att Guds vilja har med samtliga våra relationer att göra, vilka förändras radikalt genom evangeliet. Paulus tar upp åtta av dem. Exempelvis uppmanas vi att odla en realistisk syn på oss själva och använda våra gåvor till förmån för Kristi kropp. Men den största utmaningen är att älska våra fiender (Rom 12:17-21). Man riktigt hör Paulus upprepa Jesu ord när han skriver att vi inte ska löna ont med ont, utan sträva efter att göra gott. Vi ska inte hämnas, utan överlåta hämnden åt Gud.

Det är viktigt att hålla samman de båda texter som talar om Guds vrede. Enligt Rom 12:19 får vi inte hämnas, utan ”låt Guds vrede ha sin gång”. Enligt Rom 13:4 står överheten i ”Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör ont”. Vi människor ska som privatpersoner älska och betjäna våra fiender. Gud har inte gett oss rätten att ta lagen i egna händer och straffa dem som handlar fel mot oss. Straffet för ondskan är Guds sak, och i denna tidsålder utmäter han det via våra domstolar.

Läs vidare: Romarbrevet 12:14-13:5

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg