Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vecka 44: Första och Andra Korinthierbrevet

Det är svårt att rekonstruera Paulus besök och brev till Korinth, vilka hjälpte honom att befästa sitt förhållande till församlingen där. Det är emellertid uppenbart att han hade starka band till dem, och det var naturligt för dem att kalla dem ”mina kära barn” (1 Kor 4:14). För även om de så hade tiotusen lärare (1 Kor 4:15) som uppfostrade dem, så hade de inte många fäder som älskade dem, och Paulus hade blivit deras far genom evangeliet (se 1 Kor 4:14-21).

Det är intressant att jämföra Romar- och Korinthierbreven. Romarbrevet är en systematisk, noggrant sammanställd utveckling av evangeliet, medan de båda Korinthierbreven är ad hoc-dokument som riktar sig till de behov som Paulus har uppfattat att korinthierna har och som besvarar ett antal av deras frågor. Kanske så många som tjugo olika ämnen behandlas i Första och Andra Korinthierbrevet – teologiska, etiska, pastorala och personliga. Men även om de behandlar problemen i det första århundradets Korinth, så är Paulus  undervisning anmärkningsvärt relevant för församlingen i många kulturer i dag.

 

  

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg