Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Kraft genom svaghet

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.
2 Korinthierbrevet 4:7, Fb

 

En av de övergripande tankarna i Korinth-korrespondensen är kraft genom svaghet. Det finns åtta olika uttryck för detta tema i de båda breven.

Maktlystnad har naturligtvis varit ett utmärkande drag hos mänskligheten ända sedan Adam och Eva fick erbjudandet om makt i utbyte mot olydnad. Fortfarande i dag är strävan efter pengar, berömmelse och inflytande en maskerad lust efter makt. Vi ser det inom politiken och i det offentliga livet, i storföretag, arbetslivet och media, och till och med i kyrkan och i de parakyrkliga organisationerna. Makt!

Den är mer berusande än alkohol, mer beroendeframkallande än droger. Det var lord Acton, den brittiske 1900-talspolitikern, som myntade ordstävet: ”Makt korrumperar; absolut makt korrumperar absolut.” Han var en romersk-katolik som år 1870 starkt motsatte sig Första Vatikankonciliets beslut att tillerkänna påven ofelbarhet. Han såg det som att makten korrumperade kyrkan.

Bibeln innehåller tydliga varningar beträffande bruket och missbruket av makten, och Paulus framhärdade med sitt tema om makt/kraft genom svaghet, gudomlig kraft genom människans svaghet. I Första Korinthierbrevets två inledande kapitel ger han tre slående exempel på samma princip.

Det första är själva evangeliet, för korsets svaghet är Guds kraft till frälsning (1 Kor 1:17-25).

För det andra ser vi kraften genom svaghet hos de korinthiska troende, för Gud hade utvalt det svaga för att det starka skulle komma på skam (1 Kor 1:26-31).

För det tredje kommer principen kraft genom svaghet till uttryck i evangelisten Paulus själv, som hade kommit till Korinth ”svag och rädd och full av ängslan” men också ”med ande och kraft” (1 Kor 2:1-5).

Sålunda uttrycker evangeliet, de troende och förkunnaren (eller evangeliet, de evangeliserade och evangelisten) samma princip, att Guds kraft bäst kommer till sin rätt genom människans svaghet. För Gud valde ett svagt redskap (Paulus) för att bringa ett budskap om svaghet (korset) till svaga människor (de socialt utstötta).

Men genom denna trefaldiga svaghet kom – och kommer fortfarande – Guds krafttill uttryck.

 

Läs vidare: 1 Kor 1:18-2:5 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg