Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Angående avgudakött

 

Ifråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap.
Men kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger.

1 Korinthierbrevet 8:1, Fb

Dagens text slungar oss in i en av de hetaste debatter som skakade första århundradets kristna församlingar. Var Jesu lärjungar tillåtna att äta kött som, innan det såldes hos slaktaren, hade använts i hedniska offerritualer? Eller var intagandet av sådant kött liktydigt med avgudadyrkan?

Parterna i debatten (som vi mötte i lördags) var de svaga kontra de starka.

Å ena sidan var de med starkt samvete teologiskt välutbildade. De visste att avgudarna inte var något, så de hade inga betänkligheter ifråga om att äta. Och de hade rätt. Men de visade inte mycket respekt för de svaga och klampade fram över andra människors samveten. I deras fall behövde kunskapen mjukas upp med kärlek.

Å andra sidan var de med mer känsliga samveten (de var förmodligen tämligen nyomvända från avgudadyrkan) ängsliga för allting för att troget kunna tjäna Gud. De ville inte ens röra vid avgudakött. Och de hade rätt i sitt beslut att inte ha något med avgudar att skaffa. Men deras teologi var svag. I deras fall behövde kärleken till Gud stärkas genom sunda kunskaper. De starka behövde bli mildare och de svaga mer insiktsfulla.

Nyckelfrasen är att ”kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger” (1 Kor 8:1). Kunskap ger frihet (1 Kor 8:4-8). Vi vet att det bara finns en Gud, och denna vår monoteism ger oss samvets- och handlingsfrihet. Men alla människor har inte denna kunskap och saknar därför denna frihet. Och därför begränsar kärleken friheten (1 Kor 8:9-13).

Om någon med svagare samvete ser dig (som har kunskap) obekymrat äta i ett avgudatempel kanske han uppmuntras att följa ditt exempel och därmed belasta sitt samvete.

Ur denna gamla debatt framträder två bestående sanningar.

Den första är att samveten måste respekteras. De är inte ofelbara. De behöver utbildas men får inte trampas på. Vi får aldrig klampa fram över andra människors samveten.

Det andra är att kärleken begränsar friheten. Vårt samvete, fostrat i Guds ord, ger oss stor handlingsfrihet. Men det betyder inte att vi kan utöva vår frihet på andra människors bekostnad. Kunskap ger frihet, men kärleken sätter gränser för den.


Läs vidare: 1 Kor 8:1-13   

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg