Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Enhetens Ande

Ty liksom kroppen är en...så är det också med Kristus. Med en och samma
Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar
eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

1 Korinthierbrevet 12:12-13


Vi vet av Första Korinthierbrevet att församlingen i Korinth var uppsplittrad i olika grupper, och det är mot denna bakgrund som vi bäst kan förstå dagens text. Paulus betonar att det bara finns en helig Ande och han är enhetens Ande. Sju eller åtta gånger i första hälften av kapitel 12 kallas han antingen ”samma Ande” eller ”en och samma Ande”. Paulus understryker detta genom att göra tre starka uttalanden beträffande enhet.

För det första har alla troende blivit upplysta genom en och samma Ande till att kunna säga ”Jesus är Herre” (1 Kor 12:1-3). Fortfarande i dag är detta ett tillförlitligt test på vilken människa eller rörelse som helst. Den helige Andes främsta verk är att förhärliga Jesus. Vi får aldrig skilja på den andra och den tredje personen i treenigheten.

För det andra har alla troende blivit utrustade genom en och samma Ande med olika gåvor (1 Kor 12:4-11). I Nya testamentet finns fem listor över andliga gåvor. Lägger man samman dem ser man att det finns åtminstone tjugoen gåvor, varav somliga är tämligen vardagliga, som  administration, barmhärtighet och givande. Syftet med dem är att de ”blir till nytta” (1 Kor 12:7), och ju mer de bygger upp församlingen, desto mer värdefulla är de (1 Kor 14:12).

För det tredje har alla troende blivit döpta genom en och samma Ande in i Kristi kropp (1 Kor 14:12-13). Det är allom bekant att pingstvänner och karismatiska kristna betraktar dopet i den helige Ande som en andra erfarenhet som följer på omvändelsen och pånyttfödelsen, en gåva som vissa kristna har fått ta emot och andra inte (även om den finns tillgänglig för alla). Vår text tycks dock motsäga denna undervisning. För här har vi alla, enligt aposteln Paulus, blivit döpta med samma Ande och druckit av samma Ande. Anden som gåva, vilket ibland kallas dop och ibland att dricka, är varje troendes privilegium. ”Men den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom” (Rom 8:9).


Läs vidare: 1 Kor 12:1-13

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg