Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Paulus resplaner

Jag hoppas kunna stanna kvar hos er en tid, om Herren tillåter. I Efesos stannar jag till pingst.
1 Korinthierbrevet 16:7-8, Fb


Paulus befinner sig i Efesos men avser att resa via Makedonien till Korinth, varefter han hoppas kunna ta med sig kollekten till Jerusalem. Denna resa utgör en sträcka på cirka 2000 kilometer fågelvägen och avsevärt längre per båt.

Lägg märke till att aposteln gör upp sina planer i två kompletterande steg.

Å ena sidan underordnar han sina planer Guds vilja och syfte. Hans villkor ”om Herren tillåter” innebär inte endast ett ytligt ”om Gud vill och vi får leva” efter vareviga mening, utan ett uppriktigt underordnande av sina planer under Kristus.

Å andra sidan, när Paulus planerar använder han sitt sunda förnuft och beaktar alla relevanta omständigheter. Till exempel vill han resa till Jerusalem på grund av det symboliska värdet av den gåva han hoppas ha med sig. På ditvägen önskar han tillbringa tillräckligt med tid (vintern) i Korinth för att försöka bringa enhet och fred i en splittrad församling och samtidigt stanna tills vinterstormarna var över och havet blir farbart igen. På sin väg till Korinth planerar han att passera genom Makedonien och besöka Filippi, Thessalonike och Beroia. Fram till dess vill han stanna i Efesos

till pingst (ungefär juni), delvis på grund av att ”här står dörren på vid gavel för mig” [i Tyrannos föreläsningssal] (vers 9), och delvis därför att motståndarna var många.

Varje etapp på resan har alltså sina skäl. Han tänker tillbringa våren i Efesos, sommaren i Makedonien och hösten och vintern i Korinth innan han seglar vidare till Jerusalem nästföljande vår. Det är imponerande hur Paulus hanterar sina resplaner utifrån en väl genomtänkt kombination av gudomlig ledning och sunt förnuft.

Lärdomen vi kan dra av 1 Kor 16 är att allt liv tillhör Gud och att allt intresserar honom. Dualismen, som gör åtskillnad mellan kyrkligt och världsligt, har fått katastrofala följder under kyrkohistorien. Aposteln Paulus gjorde sig sannerligen inte skyldig till detta. I 1 Kor 15 behandlar han djupa uppståndelsefrågor, medan han i 1 Kor 16 behandlar vardagsfrågor. Han levde i båda världarna samtidigt.


Läs vidare: 1 Kor 16:1-9

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

    Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg