Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Evangelisationens övernaturliga dimensioner

Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan
för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

2 Korinthierbrevet 4:6, Fb


2 Kor 3-4 är ett klassiskt avsnitt över präst-/pastorstjänsten. I det introducerar Paulus evangelisationens övernaturliga dimensioner. ”Den här tidsålderns gud (Fb) har förblindat förståndet hos dem som inte tror” (2 Kor 4:4). Och inför deras blindhet står vi maktlösa. För det är inte oss givet att öppna de blindas ögon. Deras sinne är insvept i tät dimma, så att de inte kan se ljuset från Kristi evangelium.

Endast Gud Skaparen kan öppna ögon som djävulen har förblindat. Därför tar Paulus oss tillbaka till Första Moseboken och påminner oss om att på samma sätt som Guds röst genljöd in i det förhistoriska mörkret: ”Ljus, bli till!”, så lyser Gud genom den nya skapelsen in i våra liv med sitt ljus. Pånyttfödelsen är lika mycket
en gudomlig akt som Guds ursprungliga skapelseakt.

Här ser vi alltså två så kallade ”gudar” inbegripna i en strid på liv och död – å ena sidan ”den här tidsålderns gud” (2 Kor 4:4) och å andra sidan ”vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader” (2 Kor 1:3). Och deras respektive avsikter är uppenbara. Djävulen förblindar de otroendes sinnen, medan Gud lyser med sitt ljus in i mörka hjärtan (2 Kor 4:6).

I denna kosmiska konflikt undrar vi om vi själva har något att bidra med. Om djävulen förblindar och Gud lyser – vore det då inte passande att vi drar oss undan från slagfältet och låter dem göra upp sinsemellan? Detta är faktiskt den slutsats som vissa kristna drar. Men det är inte Paulus slutsats. Se 2 Kor 4:5, som jag hittills medvetet har undvikit att beröra. Om vi betraktar dessa verser tillsammans finner vi att djävulen förblindar (2 Kor 4:4), Gud lyser (2 Kor 4:6), medan vi förkunnar Kristus Jesus som Herre (2 Kor 4:5).

Evangelisation (att förkunna Kristi evangelium) är inte överflödig – tvärtom, den är i själva verket absolut nödvändigt. Om ljuset genom vilket Gud räddar människorna från mörkret är evangeliet, så gör vi säkrast i att förkunna det! Den trofasta förkunnelsen av evangeliet är det redskap Gud använder för att besegra mörkrets furste och låta sitt ljus lysa in i människornas hjärtan.


Läs vidare: 2 Kor 4:1-6

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg