Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Försoningens glada budskap

Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst
2 Korinthierbrevet 5:18, Fb


Av de fyra modeller eller metaforer i Nya testamentet för försoningen (förlikning, återlösning, rättfärdiggörelse och försoning) är försoningen förmodligen den mest populära, eftersom den är mest personlig. Och av de fyra huvudavsnitten i Nya testamentet angående försoningen är detta i Andra Korinthierbrevet den mest uttömmande och träffande. I det dramat deltar tre personer.

(1) Gud är initiativtagaren till försoningen. ”Allt kommer från Gud” (v. 18). I detta stycke förekommer åtta huvudverb, som alla har Gud som subjekt. Hela initiativet var hans. Därför är ingen framställning av försoningen biblisk som fråntar Gud initiativet och ger det till Kristus eller, ännu värre, till oss.

(2) Kristus är den verkställande parten i försoningen. ”Gud initiativtagare, Kristus verkställande part” är en tillfredsställande sammanfattning. Både vers 18 och 19 talar om hur Gud försonar i och genom Kristus. Som P. T. Forsyth uttryckte det: ”Gud försonade i Kristus, verkligen försonade och fullbordade verket. Det var inte något preliminärt...Försoningen fullbordades i Kristi död.” Hur skedde detta?

I negativ bemärkelse vägrade Gud att ställa oss till svars för våra överträdelser (v. 19); positivt gjorde Gud Kristus till synd i vårt ställe (v. 21, Fb) för att vi skulle bli Guds rättfärdighet i Kristus. Richard Hooker har sagt: ”Låt det framstå som dårskap eller vanvett eller vad som helst. Det är vår visdom och vår tröst; vi fäster ingen vikt vid någon kunskap i världen utom denna, att människan har syndat och Gud har lidit, att Gud har gjort sig själv till människans synd och människan därigenom har blivit Guds rättfärdighet.”

(3) Vi är försoningens sändebud. Både försoningens ämbete och budskap har nu anförtrotts oss. När vi därför vädjar till människor att låta försona sig med Gud, är det Gud som vädjar genom oss. Vår främsta uppgift är att förklara vad Gud har gjort på korset och sedan vädja. Det är en bra regel att vi inte får vädja utan att först förklara och inte förklara utan att därefter vädja.


Läs vidare: 2 Kor 5:11-21

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg