Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Nåd och givande

Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.
2 Korinthierbrevet 8:9, Fb


Nåd är synonymt med generositet, och Herren Jesus Kristus har i sin födelse och död gett oss ett strålande exempel på detta. Begrunda dessa fyra steg.

Först var han rik och levde i evigheten i sin himmelska rikedom, delade sin Faders existens och dennes herravälde över det skapade universum, oemottaglig för synd, smärta och död.

Sedan blev han fattig. Han inte bara ”avstod från allt” och ”gjorde...sig ödmjuk” (Fil 2:7-8), utan ”man skulle till och med kunna våga säga att han gjorde sig till tiggare” (Handley Moule). Han lade åt sidan sin kungliga prakt och blev en tjänare. Han var lydig ända till döden, döden på ett kors.

För det tredje gjorde han det för fattiga syndare som oss, vars fattigdom visar sig i att vi har förlorat paradiset och vår gemenskap med Gud.

För det fjärde blev den rike Kristus fattig för att vi i vår fattigdom skulle kunna bli rika genom hans rikedom. Kristus gjorde sig fattig för att berika oss. Det är en underbar evangelisk sanning. Det underbaraste med denna text är dock dess sammanhang.

Det är invävt i 2 Kor 8 och 2 Kor 9, i vilka Paulus uppmanar de grekiska församlingarna att hjälpa de nödställda i den judeiska församlingen. Även om han anför en mängd argument i dessa båda kapitel är hans trumfkort ändå Kristi kors. Det var på grund av att Kristus offrade sig till sitt yttersta som de också måste lära sig att ge. Ett äkta kristet givande är spontant, självuppoffrande och symboliskt. Det senare var extra viktigt för aposteln. Insamlingen han hade organiserat var inte bara en överföring av kontanter från Grekland till Judéen och från de rika till de fattiga, utan en gåva från de hednakristna församlingarna till den judiska församlingen. Paulus såg i detta en fantastisk möjlighet att uppmuntra den hednisk-judiska solidariteten inom Kristi kropp. Våra gåvor symboliserar dessutom vårt stöd till de ändamål vi har skänkt dem till.


Läs vidare: 2 Korinthierbrevet 8:1-9

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg