Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Ett liv värdigt evangelium

Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium.
Filipperbrevet 1:27


Som fånge är Paulus framtid minst sagt osäker. Han vet att han kanske kommer att bli avrättad. Men ”vad som än händer” (Fil 1:27, NIV), vare sig han lever eller dör, tänker han inte så mycket på sig själv som på hur det ska gå med evangeliet när han är borta. Därför riktar han, mycket vältaligt, en femfaldig uppmaning till filipperna (Fil 1:27-30).

För det första får vi kallelsen att leva ett liv värdigt evangelium. Vårt uppförande måste vara i samklang med vår kallelse. Det får inte finnas något glapp mellan det vi säger och det vi gör, utan där måste vi vara grundligt konsekventa.

För det andra kallar Paulus oss att stå fasta i evangeliet. Stabilitet är viktig på samtliga områden. Vi brukar tala om en stabil regering, en stabil ekonomi, ett stabilt bygge. Lukas berättar att apostlarna gjorde återbesök i de städer där de hade evangeliserat för att hjälpa de troende att bli väl grundade i tron. Men stabilitet ifråga om lära och moral en bristvara i dag.

För det tredje får vi kallelsen att redogöra för tron på evangelium. Detta innebär en kombination av evangelisation och apologetik, alltså inte bara förkunna evangeliet, utan också försvara det och argumentera för dess sanning.

För det fjärde ska vi kämpa för evangeliet tillsammans. Detta är den kallelse till enhet som Filipperbrevet så starkt betonar. Paulus uppmanar de kristna i Filippi att ”stå fasta i en och samma anda” och ”sida vid sida kämpa för tron på evangeliet” (Fil 1:27). Aposteln förespråkar naturligtvis inte enhet till varje pris så att man till och med kompromissar på viktiga sanningar för att uppnå den, utan enhet vad gäller evangeliets kärnpunkter.

För det femte kallar Paulus oss till att lida för evangeliets skull. ”Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull” (v. 29, Fb).

Läs vidare: Fil 1:27-30

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg