Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Kristen tro är Kristus

Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust.
Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus.
För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig.

Filipperbrevet 3:7-8


Det är märkligt hur många människor som fått för sig att kristendom är antingen att bejaka trosbekännelsen eller leva ett rättskaffens liv eller gå i kyrkan, allt detta som är så viktigt men som förbiser Kristi centrala roll. De skulle behöva läsa Paulus brev till filipperna och i synnerhet Fil 1:21: ”För mig är livet Kristus.”

Aposteln riktar strålkastarljuset på detta i kapitel Fil 3, där han gör upp ett slags plus-och-minuskonto. På plussidan antecknar han allt tänkbart som skulle kunna betraktas som värdefullt: släktbakgrund, föräldrar och utbildning; sin hebreiska kulturbakgrund; sitt religiösa nit och sin rättfärdighet ifråga om lagen. I andra kolumnen skriver han bara ett ord: Kristus. Sedan gör han en grundlig beräkning och drar sin slutsats: ”Jag räknar...allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus” (Fil 3:8). ”Kunskapen om Kristus” är anspråket på ett personligt förhållande till Kristus, ett anspråk som man finner genomgående i Nya testamentet.

Aposteln fortsätter: ”För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig” (Fil 3:8) och liknar Kristus vid en skatt som man kan ”vinna”.

Paulus skriver också om att ”bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av tron (Fil 3:9, 1917). Vi behöver reda ut denna invecklade mening. Gud är rättfärdig, och därför är det inte mer än logiskt att vi, för att kunna komma inför hans ansikte, också måste vara rättfärdiga.

Det finns bara två möjliga sätt att göra detta på.

Det ena är att uppnå en egen rättfärdighet genom att i minsta detalj följa lagen, vilket är omöjligt.

Det andra är att i förtröstan på Gud ta emot rättfärdigheten som en gåva från Kristus som dog för oss. Ifråga om vår frälsning tillhör vi alltså dem som berömmer oss av Kristus
och inte förtröstar på oss själva. Kristen tro är Kristus – att känna honom, vinna honom och förtrösta på honom.

Läs vidare: Fil 3:3-11

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg