Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Lär känna Guds kraft

Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se...hur väldig hans styrka är för oss som tror
– samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda.

Efesierbrevet 1:18-20


Ef 1 består av två delar.

I den första delen välsignar Paulus Gud för att ha välsignat oss i Kristus.

I den andra delen ber han att Gud må öppna våra ögon så att vi kan se fullheten i denna välsignelse.

Det är väldigt viktigt att hålla samman lovprisning och bön. Somliga kristna ber inte om mycket annat än nya välsignelser och är omedvetna om alla välsignelser de redan fått. Andra
betonar att alla andliga välsignelser redan är deras i Kristus och har ingen längtan efter mer. Båda inställningarna är obalanserade.

Paulus bön är väsentligen att efesierna må inse (både kunskaps- och erfarenhetsmässigt) det hoppfulla i Guds kallelse, härligheten i hans arv och, fram till dess, omfattningen av hans kraft. Så förvissad är han att Guds makt räcker och blir över att han staplar orden på varandra med våldsam energi. Och han ber att efesierna må fatta hur stor Guds kraft faktiskt är. Hur ska de kunna göra det? Därför att han offentligt har gett prov på den i Kristi uppståndelse, upphöjelse och tronbestigning.

Denna mäktiga kraft, som Gud gav prov på i Kristus, finns nu tillgänglig för oss.

Hela kärnan i Paulus bön är att hans läsare ska få en grundlig kunskap om Guds kallelse, arv och kraft, i synnerhet den senare. Men hur väntade han sig att hans bön skulle besvaras?

För det första genom Andens upplysning, han som är ”vishetens och uppenbarelsens Ande” (Ef 1:17) när det gäller vår kunskap om Kristus.

För det andra genom att vi begrundar Guds objektiva kraftdemonstration i Jesu uppståndelse och upphöjelse. Återigen kan vi notera Paulus sunda kombination av objektivt och subjektivt, uppenbarelse och upplysning, historia och upplevelse, Kristus och den helige Ande.


Läs vidare. Ef 1:15-23

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg