Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: En ny gemenskap

Hans [Guds] syfte var att skapa i sig en ny människa av de två och på så sätt skapa frid.
Efesierbrevet 2:15, NIV


Ingen kan efter att ha studerat Efesierbrevet dra slutsatsen att evangeliet är ett privat evangelium. För Efesierbrevet skulle med rätta kunna kallas "evangelium för församlingen". Det redogör för Guds plan att genom Jesus Kristus skapa en ny gemenskap av människorna.

Men först beskriver Paulus i Ef 2 den hedniska världen med dess tvåfaldiga främlingskap: i förhållande till Gud ("döda genom era överträdelser och synder" [Ef 2:1]) och i förhållande till hans folk Israel ("utestängda från medborgarskapet i Israel [Ef 2:12, Fb]).

I andra hälften av Efesierbrevet 2 koncentrerar aposteln sig på hedningarnas situation. Det är nästan omöjligt för oss att föreställa oss, ännu mindre sätta oss in i känslomässigt, judarnas förakt för hedningarna. De kallade dem "hundar"; de var "långt borta", utestängda från både Gud och Guds folk.

Den stående symbolen för detta dubbla främlingskap var "skiljemuren" - en välkänd företeelse i Jerusalems magnifika tempel som Herodes den store låtit bygga.

Templet var omgivet av tre inre förgårdar för prästerna och israeliterna, männen och kvinnorna. Utanför dessa, och på ett lägre plan, fanns den yttre eller hedningarnas förgård. Och mellan de inre och den yttre förgården fanns skiljemuren, en stenmur, 1,5 meter hög. Hedningarna kunde titta upp och betrakta templet men inte träda in där. Varningsskyltar med jämna mellanrum förbjöd dem med hot om dödsstraff att komma längre in på tempelområdet.

Det stora temat i Ef 2 är att Jesus Kristus genom sitt kors har rivit ner denna skiljemur (även om den rent bokstavligt inte förstördes förrän fyrtio år senare) och därigenom har skapat en enda, odelad mänsklighet som kännetecknas, inte längre av främlingskap utan försoning, inte av splittring och fientlighet utan enhet och frid.

Vilken underbar vision! Omkring oss i dag ser vi dock en annan verklighet, nämligen skiljemurar beträffande ras, folktillhörighet, nationalitet och kön. Men hur vågar vi resa skiljemurar i den värld där Kristus har raserat dem?


Läs vidare: Ef 2:11-22

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg