Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Tankar kring äktenskapet

Ni kvinnor, underordna er era män så som ni underordnar er Herren...
Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen.

Efesierbrevet 5:22, 25, Fb


Aposteln Paulus framställs ofta som en obotlig kvinnohatare. Men de som tror det har inte tänkt igenom innebörden av Ef 5:21-33. För här, många århundraden före sin tid, har vi en suverän kristen undervisning som dagens människor är i akut behov av att få del av. Begrunda följande fem aspekter av den.

(1) Kravet på att hustrun ska underordna sig sin man är ett partikulärt exempel på en generell kristen förpliktelse. För uppmaningen "ni kvinnor, underordna er" (Ef 5:22) följer omedelbart på uppmaningen att vi ska underordna oss varandra (Ef 5:21). Om det därför är brudens uppgift att underordna sig brudgummen, så är det samtidigt hans plikt som medlem i Guds nya gemenskap att underordna sig henne.

Underordnandet får inte vara ensidigt. Det är en universell kristen plikt, åskådliggjord
av Herren Jesus själv.

(2) Kvinnans underordnande är en gåva till en som älskar henne och inte till ett odjur. Apostelns uppmaning är inte "Kvinnor, underordna er - Män, härska! Den är "Kvinnor, underordna er...Män, älska". Och det är detta som utgör hela skillnaden mellan en kärleksfull man och en tyrann.

(3) Den äkta mannen ska älska så som Kristus älskar (sägs tre gånger). Underordnande må låta svårt, men att älska är svårare. Det högsta kravet på kärlek finner vi i Ef 5:25, där männen uppmanas att älska sina hustrur "så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den". Kan man tänka sig en större och renare kärlek än den på Golgota?

(4) Mannens kärlek, liksom Kristus, uppoffrar sig för den andres skull. Det vill säga att Kristi kärlek till och självuppoffring för församlingen var positiva och målinriktade, nämligen att befria henne från alla brister och på så vis ställa fram henne i hennes fulla härlighet. På liknande sätt är makens uppgift som huvud inte att kuva eller förtrycka sin hustru, utan snarare att stödja henne i att utveckla sin kvinnlighet maximalt.

(5) Underordnande är ännu en aspekt av kärleken. Även om underordna och älska är två olika verb, så är de svåra att skilja åt.

För vad innebär det att underordna sig?
Det innebär att ge upp sig själv för en annan människa.

Vad innebär det att älska?
Det är att ge upp sig själv för en annan.

Osjälvisk självuppoffring från både makens och hustruns sida utgör alltså grunden för ett bestående och mognande äktenskap.


Läs vidare: Ef 5:21-33

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg